Přeskočit na obsah

Communication Summit 2019

Communication Summit 2019

blue eventsPodtitulem konference bylo: Pomůžeme vám udělat si velkou inventuru všeho, co dnes v komunikaci (ne)funguje!

Communication Summit je setkáním všech, kdo chtějí komunikací dosáhnout vyšších finančních i společenských výsledků. Jedná se o prestižní akci spojující jak zástupce klientů – firem a institucí, tak zástupce komunikačních dodavatelů, zejména reklamních, mediálních a PR agentur.

Na konferenci zazněly stanoviska klíčových osobností komunikační branže, příspěvky plné užitečných informací, inspirace a energie, jakož zde byla i příležitost k neformální výměně názorů v průběhu dne i na afterparty, která navázala po skončení přednáškového a konzultačního maratonu.

Tématem konference bylo, že všichni máme na skladě obří komunikační arzenál. Ale: máme vůbec ještě přehled o tom, co už je prošlé? Potenciální dopad většiny marketingových nástrojů a technik (včetně tradičních médií) se díky digitální revoluci zvýšil. Tuto sílu se ale stále nedaří zcela využít, výkonnost kampaní obecně od doby krize viditelně poklesla. Čím více dat máme o krátkodobých výsledcích, tím méně vidíme dlouhodobý dopad komunikace.

Existuje nespočet způsobů, jak to celé pokazit. Klíčový řečník konference Les Binet napočítal až 66 takových chyb – ale dobrá zpráva je, že existuje současně stejně tolik cest, jak to dělat lépe! Z mýtů, omylů a selhání se naučíte ještě více než z úspěchů. Ale proč všechny chyby zkoušet na vlastní kůži, když jste si o jejich dopadu mohli vyslechnout z úst nejpovolanějších na této konferenci. Zde zaznělo mnoho nových a spolehlivých nápadů na to, jak komunikační kanál zaměřit ještě lépe, účinněji a efektivněji.

Z pohledu pozic ve firmě byla akce určena pro PR a marketingové ředitele, manažery a specialisty na komunikaci, ale i zástupce nejvyššího vedení, tedy na všechny ty, kteří si uvědomují, co všechno může dobrá komunikace pozitivně zúročit (a špatná pak spíše poškodit).

Z pohledu sektorů působnosti byla konference zacílena na široké pole zadavatelů komunikačních řešení od státní správy přes finance a pojišťovnictví, průmyslovou výrobu, stavebnictví, utility, retail, hospitanty, IT, telco, zdravotnictví a další obory. Na straně druhé tu pak byly firmy nabízející B2B služby od komunikace až po výzkum a poradenství.

Napsat komentář