Přeskočit na obsah

Equal Pay Day 2019

Konference: Equal Pay Day

Konference pořádaná Business & Professional Woman CR je největší středoevropskou akcí, zaměřenou na rovnost platů mezi muži a ženami. Equal Pay Day značí Den rovnosti platů, je to symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.

Poslední víkend měsíce března je pro tuto akci víceméně symbolické datum, protože právě na tyto dny vychází nepoměr mezi platy žen a mužů. Ženy, aby dosáhly stejného výdělku jako muži, musejí totiž pracovat o tři měsíce déle. V České republice na tuto skutečnost již po deset let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí dvoudenní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních.

Tradiční témata jsou předkládána v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem Firemní kultura v čase změn hodnot je následována sobotním Mentoring day u kulatých stolů. K tomu nám řekla Lenka Šťastná: „V roce 2010 jsem založila BPWCR jako součást nejvlivnější ženské organizace na světě Business & Professional Women International, jejímž cílem je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti – hlavními metodami jsou mentoring, networking, vzdělávání. Od téhož roku pořádám konferenci Equal Pay Day , na kterou se každoročně registruje více než 1500 žen. Již v roce 2010 jsem vymyslela jsem tzv. speed mentoring – rychlé efektivní předávání zkušeností u kulatých stolů v časově omezeném úseku. Tuto metodu předávám i jiným, nejen neziskovým organizacím. Organizace se stala partnerem v několika zahraničních projektech, realizuje řadu vlastních projektů i pravidelných aktivit.“

Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Equal Pay = rovnost odměňování

Příčiny nerovnosti platů mezi muži a ženami charakterizovaly přednášející především takto:

 • ženská práce je dlouhodobě podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených profesích,
 • netransparentní odměňování,
 • nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny,
 • stereotypní volby povolání u žen i mužů v mladém věku,
 • také výkon neplacené práce v domácnosti a péče o děti ženám často brání více participovat v placené práci a snižuje jejich mzdy.

Co pro to lze udělat?

Česká republika má druhý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen) v EU – celých 20,7 % oproti unijnímu průměru 16 %. Druhá pozice od konce z České republiky dělá celkem zaostalou zemi.

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35–49 lety, kdy atakuje 30 % hranici i přesto, že je v této věkové kategorii více vysokoškolaček (36 %) než vysokoškoláků (25 %). V tu dobu na ženy nejvíce dopadá péče o děti.

Vůbec nejvyšší GPG, neuvěřitelných 50 %, je ve finančním sektoru. Rozdíl představuje až 33 432 Kč měsíčně, tj. přes 400 000 Kč ročně.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o tři měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

Důsledky rozdílnosti platů:

 • GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti (má vliv na veřejné finance),
 • snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu),
 • zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby.

I proto veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. každoročně na jaře (v době, kdy ženy dosáhnout stejných výsledků jako muži ke konci roku) organizuje dvoudenní akci, která má na tento stagnující rozdíl v platech upozorňovat.

Během kampaně, která celou akci doprovází, apeluje na ženy a informované muže a pomocí médií a partnerů se snaží hledat způsob, jak nerovnost platů odstranit.

Proč je akce jedinečná?

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech. Červená barva znamená v účetnictví ztrátu. Připomíná tak častý negativní ekonomický vliv pro ženy.

Equal Pay Day v České republice

 • v ČR od roku 2010,
 • akci tvoří společně vystupující, mentorky i dobrovolnice do toho dávají kus sebe a svůj volný čas,
 • apelují přímo na ženy – každá pomůže změnou svého přístupu,
 • akce je budována z vlastních zdrojů a za podpory partnerů a jednotlivců,
 • organizátorky jako jedny z prvních přivedly toto téma do České republiky, nepodléhají žádným trendům.

Cílem je:

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu,
 • aby uměly využívat svá práva a připravené zákony,
 • aby si ženy více věřily,
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc.

Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.

A ani letos tomu nebylo jinak. První den byl přednáškový a zde se ženy i přítomní muži (bylo jich tu pár) seznámily s názory osobností, jako jsou třeba Blanka Matragi nebo Libuše Šmuclerová. Další známé osobnosti pak působily druhý den při besedě u kulatých stolů, kde se řešila aktuální témata a i to, co ženy pálí. Mentorky byly plné nápadů a ženám doporučovaly zajímavé možnosti řešení jejich problémů, které vidí ony z jiné strany než ženy, které určité problémy řeší.

Nad celou akcí se vznášela hlavní myšlenka konference: nenechme se zařazovat neustále do druhé třídy, ale vybojujme si stejné platové podmínky, jako mají muži. Vždyť práce žen je stejně hodnotná jako ta mužská, to ostatně demonstrovalo několik ředitelem velkých firem, které zde byly přítomny.

Pokud by k tomu došlo, bylo by hezké posunout termín konání konference na únor, ještě lépe na leden, v ideálním případě rovnosti platů by se pak akce mohla konat rovnou na Nový rok.

Milan Loucký

Napsat komentář