Přeskočit na obsah

BEZPEČNOST V PRŮMYSLU 2018

BEZPEČNOST V PRŮMYSLU 2018
31Říj2018

Hotel Avanti

Střední 61, 602 00 Brno

Šestý ročník semináře, který se tradičně zaměřuje na strojní bezpečnost, posouzení a analýzu rizik strojních zařízení a jejich snižování, aplikaci bezpečnostních prvků v praxi a bezpečnost lidí a procesů.

Témata letošního ročníku jsou:

Uvádění strojních zařízení do provozu, požadavky na technickou dokumentaci, ES prohlášení o shodě

Požadavky na provozovaná zařízení, povinnosti a dopovědnosti provozovatele

Současná řešení funkční bezpečnosti a jejich integrace do systému a výrobního procesu

Zajištění BOZP ve výrobních provozech - případová studie

Softwarová podpora zajištění bezpečného podniku

a další ....


Akce je určená: zástupcům výrobních podniků v oblasti průmyslové výroby – těžký průmysl – strojírenství, automobilový průmysl, výroba komponent, elektrotechnický průmysl apod.

Zveme zástupce výrobních úseků, úseků bezpečnosti – výrobní, technické ředitele, procesní inženýry, konstruktéry, projektanty, ředitelé IT úseků, pracovníky v oblasti BOZP a bezpečnosti, top management, jednatele, investiční ředitele, apod.

PROGRAM
Seminář: Bezpečnost v průmyslu

31. 10. 2018 - středa
8.30 - 9.00 z
Registrace
9.00-9.10
Zahájení semináře a přehled trendů a požadavků v oblasti zajištění bezpečnosti v průmyslu
Lukáš Smelík, Control Engineering Česko
Filip Němeček, Systemotronic

9.10-9.30
Uvádění strojních zařízení do provozu, požadavky na technickou dokumentaci, ES prohlášení o shodě
9.30-10.15
Funkce nouzového zastavení strojního zařízení dle EN ISO 13 850 a ostatní nouzové funkce
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, Systemotronic s. r. o.
10.15-10.45 Úpravy nebo modernizace provozovaných strojů z pohledu strojní bezpečnosti
Ing. Zdeněk Šenovský, specialista zajištění shody CE strojních zařízení
10.45-11.15
Rezervace, zlatý partner akce

11.15-11.45
Přestávka, občerstvení
11.45-12.10 Případová studie z bezpečného provozu
12.15-12.40 TBC
12.40-13.00
TBC
13.00-14.00
Přestávka, oběd
14.00-14.20
TBC
14.20-14.40
Rezervace, Schmachtl s. r. o.

14.40-15.00
Systém Poka Yoke s návazností především na strojní bezpečnost
Ing. Radek Štohl, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
15.00-15.20 Metodika stanovování rozsahu nebezpečných zón prostorů s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2.
Ing. Martin Kulich, Ph.D., analýza rizik, VVVÚ a. s.
15.20-15.45 Bezpečnost z pohledu psychologie - u lidí to začíná
15.45-16.00
Diskuze a ukončení
Změna programu vyhrazena.

Napsat komentář