Přeskočit na obsah

Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment

Ekonomie ve zdravotnictví
18Říj2018

Autoklub ČR

Opletalova 29, 110 00 Praha 1

V polovině října se uskuteční již třetí ročník konference Ekonomie ve zdravotnictví a HTA, kterou pořádá společnost We Make Media, s. r. o. a která je pevně spojena s jejím časopiseckým titulem Ekonomie ve zdravotnictví & HTA.

Letošní konference se uskuteční opět v prostorech Autoklubu ČR na adrese Opletalova 29, Praha 1, a to 18. 10. 2018. Cílem je nabídnout vedoucím představitelům sektoru zdravotnictví zajímavé a aktuální informace o vývoji v této oblasti, říká docent Vladimír Rogalewicz, předseda vědeckého výboru konference.

Stejně jako v loňském roce vystoupí se svým příspěvkem řada zajímavých domácích i zahraničních hostů. Hlavními tématy letošní konference jsou jednodenní a miniinvazivní péče a HTA a hospital-based HTA u přístrojů.

Ze zahraničích hostů přednese svůj příspěvek docentka Beáta Gavurová z Technické univerzity v Košicích, patřící mezi nejrespektovanější osobnosti současné ekonomiky zdraví na Slovensku, která se dlouhodobě zabývá právě otázkami jednodenní péče a jejího uplatnění v SR. Doktorka Kubátová z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT představí metody hodnocení zdravotnických přístrojů IDA a model Matrix4value.

Mimoto vystoupí významní aktéři české zdravotní politiky z oblasti zdravotního pojištění a státní správy, ale i zástupci poskytovatelů zdravotnických zařízení.

Program

Ekonomika miniinvazivní
a jednodenní péče

 • Jednodenní zdravotní péče
  a její ekonomické dopady
 • Miniinvazivní kardiochirurgie
 • Jednodenní oftalmochirurgie
 • Pohled VZP a Svazu zdravotních pojišťoven
  na jednodenní zdravotní péči

HTA a HB-HTA u přístrojů

 • Early HTA
 • Přístrojová komise MZ
 • Hodnocení inovativních přístrojů IDA
 • Model Matrix4value

Informace a předběžný program naleznete na stránkách konference.

Napsat komentář