Přeskočit na obsah

IT mezi paragrafy

IT mezi paragrafy
18Zář2018

Konferenční centrum Hotel Grandior

Na Poříčí 42, 110 00 Praha

Dne 18. září 2018 se v Praze uskuteční odborná konference, která se zaměří na elektronické identifikace, občanské průkazy s čipem, Národní Identifikační, Autentizační bod a na zákon o zpracování osobních údajů a ePrivacy Regulation jako doplněk GDPR.

Témata:

Právní základ el. identifikace, systémy el. identifikace, možnosti eOP s čipem
elektronické identifikace dle nařízení eIDAS i podle českého zákona o elektronické identifikaci,
průběh notifikace systémů elektronické identifikace,
praktické ukázky jak občanského průkazu s čipem, tak i mezinárodního „ztotožnění“,
nové možnosti komunikace s veřejnou správou, a to včetně nového tzv. „portálu občana“.
Zákon o zpracování osobních údajů, ePrivacy regulation, zkušenosti s GDPR
implementační zákon Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
ePrivacy regulation jako doplněk k GDPR i se zkušenostmi s prvními měsíci fungování po účinnosti GDPR z pohledu regulačního úřadu i soukromých subjektů.
Změny v autorském právu v digitální éře
aktuální i připravované změny v autorském právu v souvislosti s budování jednotného digitálního trhu.

Vystupující:

náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal, který konferenci zahájí a také nad ní převzal záštitu,
Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra a člen Cooperation Network,
Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV,
Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů MV,
Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA, předseda představenstva a ředitel akciové společnosti První certifikační autorita, a.s.,
Mgr. Karolína Šimůnková, metodik Národního archivu.
PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů a členka Evropského sboru pro ochranu osobních údajů,
Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.
JUDr. Josef Donát, LL.M., CIPP/E, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Napsat komentář