Přeskočit na obsah

Konference IS2

IS2 konference
30Kvě2018
31Kvě2018

Martinický palác

Praha - Hradčany

Zveme Vás na již XIX. ročník konference IS2, která se tradičně uskuteční v historickém objektu v Praze. Renomovaní řečníci ze zahraničí i z České republiky se ve svých příspěvcích budou věnovat aktuálním tématům a trendům z oblasti informační bezpečnosti jako je např. digitalizace, umělá inteligence, GDPR, Cloud a další.

MZV Seminář - "The security is out there"

30. května 2018 – Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1 - Hradčany

08:30 - 09:30Registrace

09:30 - 10:00Slavnostní uvítání

MZV Blok I – Global Cooperation
10:00 - 10:45
Kybernetické mezinárodní právo: cesta vpřed po selhání posledního UNGGE
Francois Delerue, Institute for Strategic Research

10:45 - 11:30
Hledání mezinárodního pořádku v kyberprostoru. Role Evropy
Mika Kerttunen, CPI.ee

11:30 - 12:00
ENISA a její vize
Udo Helmbrecht, ENISA

12:00 - 12:30
Minipanelová diskuse
Moderátor: Sean Costigan

12:30 - 13:30Oběd

MZV Blok II – Emerging issues
13:30 - 14:00
Zřízení útvaru pro sledování rizik a zranitelností v kyberprostoru
Chris Pallaris, i-intelligence

14:00 - 14:30
Místo kyberbezpečnosti v řízení rizik
Anne Bader, Bader Resources


Moderátor sekce: Richard Kadlcák, MZV

14:30 - 15:30Káva na závěr a přesun na IS2

IS2 2018 – Dreams, Illusions and Reality ...the security is out there

I. den - 30. května 2018
14:30 - 15:30
Registrace

15:30 - 16:15
Slavnostní zahájení konference
Ing. Lukáš Klášterský, Erste Group, předseda programového výboru IS2 2018
JUDr. Ivana Janů, předsedkyně ÚOOÚ
RNDr. Josef Postránecký, náměstek MV ČR
Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NUKIB

16:15 - 17:00
Ruské kybernetické hrozby
Khatuna Mshvidobadze, Cyberlight

17:00 - 17:45
Proč systematicky odstraňovat místa, ve kterých může celý systém selhat
Petr Švenda, MUNI

Sekce Special
pwclogo
Cyber Arena
17:10 - 19:00

17:45 - 18:00Přestávka na kávu
18:00 - 19:00
Panelová diskuse - Cyber cooperation and survival
Moderátor: Václav Matyáš
Diskutující: Anna Bader, Khatuna Mshvidobadze, Chris Pallaris

19:00 - 22:00Slavnostní setkání s číší vína

II. den - 31. května 2018
08:00 - 08:45
Registrace, Zahájení konference

08:45 - 09:00
Zahájení konference

HLAVNÍ PROGRAM
09:00 - 09:30
Blockchain - nelehká cesta inovace
Jan Seidl, Deloitte

09:30 - 10:15
O365 implementace v bankovním sektoru
Lukáš Cibulka, ČSOB

SEKCE 1 - Cyber Trendy
09:15 - 09:45
Tokenizace a Sodexo
Roman Cinkais, Diebold Nixdorf

09:45 - 10:15
eHealth
Zdeněk Gütter, Národní telemedicínské centrum

Sekce Special
pwclogo
Cyber Arena
09:10 - 11:00

10:15 - 10:30Prestávka na kávu
SEKCE 2 - Cyber troubles
10:30 - 11:00
Hazardware: metla moderního věku
Sean Costigan, Illustrotech Security

11:00 - 11:30
Bezpečnostní rizika běžného hardware
Jiří Truxa, Ondřej Steiner, ICZ

11:30 - 12:00
Nežádoucí aplikace
Vlasta Šťávová, MUNI, CIRT tým Honeywell

12:00 - 12:15
Minipanelová diskuse SEKCE 2

SEKCE 3 – DevOps versus Cyber
11:00 - 11:30
Zavádění DevOps a automatizačních nástrojů v České pojišťovně
Milan Brzoň, Česká pojišťovna

11:30 - 12:00
Co je třeba udělat, chceme-li DevOps zavést
Miroslav Lhotský, Česká spořitelna

12:00 - 12:30
DevSecOps
Jiří Severa, Accenture

12:30 - 12:45
Minipanelová diskuse SEKCE 3


12:15 - 13:00Oběd
SEKCE 4 – Cloud a AI
13:00 - 13:30
Bezpečnost a compliance ve věku cloudu
Dennis R. Moreau, VMware

13:30 - 14:00
Testování dat threat intelligence pri ochrane na úrovni DNS
Jakub Daubner (ESET), Peter Dekýš (ESET), Robert Šefr (Whalebone)

14:00 - 14:30
AI - Využití zpracováví přirozeného jazyka otevřených zdrojů pro budování bezpečnostní znalostní fáze
Tomáš Pokorný, Richard Salač, Datera

14:30 - 14:45
Minipanelová diskuse SEKCE 4

SEKCE 5 – GDPR – 5 dní po té a pak už napořád
13:00 - 13:30
Jak se dělá Data protection ve velké firmě
Radim Kolář, DHL

13:30 - 14:45
Panelová diskuze k GDPR
Moderátor: Radim Kolář, DHL
Diskutující:
Helena Machková, Škoda auto, a.s.
Richard Podpiera, ČSOB
Daniel Rous, ČEZ, a.s.
Rodan Svoboda, Eurodan
Zástupce, bude upřesněno, ÚOOÚ

Sekce Special
pwclogo
Cyber Arena
13:00 - 14:50

14:45 - 15:00Prestávka na kávu
HLAVNÍ PROGRAM
15:00 - 15:45
Kleptografie a skryté kanály, aneb je Meltdown a Spectre chyba či připravený komunikační kanál
Jiří Pavlů, Tomáš Rosa, Raiffeisenbank

15:45 - 16:30
IoT a Privacy versus Industry 4.0
Josef Donát , Rowan Legal

16:30 - 17:15
Nejnovější trendy a vývoj zločinnosti
Oldřich Martinů , Europol

17:15 - 18:00
Trestněprávní aspekty robotiky aneb první mrtvola se nepočítá
Vladimír Smejkal (MVŠO), Tomáš Sokol (Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.)

Sekce Special
pwclogo
Cyber Arena
15:50 - 17:40

18:00 - 22:00
Slavnostní ukončení konference s tombolou a vyhlášení Síně slávy

Napsat komentář