Přeskočit na obsah

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
22Lis2018

Hotel Olympik

Praha

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související příprava nové odpadové legislativy v ČR zásadním způsobem změní systém hospodaření s odpady v ČR. Největší výzvou ČR v oblasti odpadů je vysoká míra skládkování. Nová legislativa počítá od roku 2024 se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů. Jak nová pravidla změní systém hospodaření s odpady. Přikloníme se více ke spalování odpadu a jeho energetického využití či bude největší důraz kladen na recyklaci se všemi svými současnými limity a otazníky? A jaké dopady budou mít nová pravidla na hospodaření obcí či platby občanů?

Česká města a obce aktuálně hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetického využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému. V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu.

Jak na odpad ve městech? Co města a obce čeká a jak se s chystanými změnami vypořádat?

Napsat komentář