Přeskočit na obsah

Požární ochrana 2018

Konference požární ochrana 2018
05Zář2018
06Zář2018

Aula VŠB - TU Ostrava

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. pořádají XXVII. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ OCHRANA 2018.

Organizační pokyny
Termín: 5. - 6. září 2018
Místo konání: Aula VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
GPS 49°49‘52.201“N, 18°9‘47.409“E
Jednací jazyky: český, slovenský, anglický

Závazné termíny:
10. 5. 2018 - přihlášení příspěvku
20. 6. 2018 - zaslání rozšířeného abstraktu
20. 8. 2018 - odevzdání přihlášek a úhrada účastnického poplatku
Z konference bude vydán Sborník abstraktů. Pro účastníky konference
budou k dispozici jak sborník abstraktů, tak prezentace příspěvků,
které budou na konferenci představeny. Prezentace budou ke stažení na
webových stránkách SPBI po konferenci. Autorům, kteří budou mít zájem
zveřejnit plný text příspěvku, nabízíme možnost publikovat ve sborníku.
Bližší informace: http://fireprotection.vsb.cz, wos.fbi@vsb.cz.

Hlavní téma konference

BEZPEČNOST A PRŮMYSL 4.0
Odborné sekce
Požární ochrana: Dopad novely stavebního zákona do požární ochrany
Garanti: Ing. Petr Bebčák, Ph.D., petr.bebcak@vsb.cz
Ing. Martin Trčka, Ph.D., martin.trcka@vsb.cz
Technologie pro bezpečnost: Extrémní zatížení operačních středisek - Orkán
Herwart. Budoucnost technologií pro bezpečnost
Garanti: doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., vilem.adamec@vsb.cz
doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., radomir.scurek@vsb.cz
Protivýbuchová prevence: Současná protivýbuchová ochrana v kontextu
Průmyslu 4.0
Garant: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., pstroch@rsbp.cz
Věda a výzkum v požární ochraně: Nejnovější poznatky vědy a výzkumu
v požární ochraně
Garant: Ing. Ondřej Suchý, Ph.D., ondrej.suchy@tupo.izscr.cz
Zkušebnictví v požární ochraně: Inovace zkušebních postupů z hlediska
nových materiálů a konstrukcí ve stavebnictví
Garant: Ing. Jaroslav Dufek, dufek@pavus.cz

Záštitu nad konferencí převzali
primátor statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA
rektor VŠB - TU Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
Český národní výbor CTIF

Odborný garant konference
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský - VŠB - TU Ostrava

Vědecký výbor konference
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba - MV-GŘ HZS ČR, Český národní výbor CTIF
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA - VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. - Univerzita obrany Brno
st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček - VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Pisarek - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Urbanek - Akademia Pomorska w Słupsku
prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. - VŠB - TU Ostrava
prof. bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj - Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová - Technische Universität München
prof. dr hab. inż. Wioletta Bajdur - Politechnika Częstochowska

 

Napsat komentář