Přeskočit na obsah

Pride Business Forum

Pride Business Forum
15Čvn2018

Hilton Prague Old Town

V Celnici 7, Praha 1

Letošní 8. ročník každoroční konference Pride Business Forum se zaměří na diverzitu, na to, jak se hodnoty diverzity promítají do mise společnosti a na to, jak se projevují v businessu.

Pride Business Forum 2018 se uskuteční v pátek 15. června se v pražském hotelu Hilton Prague Old Town. Tématy diskuse v letošním roce budou hodnoty LGBT diverzity na pracovišti, výhody, které inkluze a diverzita přináší a možnosti podpory LGBT kolegů na pracovišti.

Program

8:30—9:30 Registrace
9:30—9:40 Přivítání
Moderátor konference: Adam Junek (Seznam TV)
Christian Schwenke (Hilton Hotel), Czeslaw Walek (Prague Pride)
9:40—10:00 Hlavní řečník konference
Jon Miller (Open for Business)
10:00—10:45 Panelová diskuze: Zavádění hodnot LGBT rovnosti na pracovišti
Panelisté:
Tanja de Coster (Airbnb), Armin Bories (Clearstream Operations), Marijn Pijnenburg (IBM), Jon Miller (Open for Business)
10:45—11:05 Hlavní řečník konference: Yemi A.D.
11:05—11:15 Udílení ceny: LGBT Friendly Employer 2018
11:15—11:35 Přestávka na kávu
11:35—12:15 Panelová diskuze: Jak být LGBT přátelskou firmou v českém prostředí
Držitelé ceny „LGBT Friendly Employer 2018“
12:15—13:10 Přímá zkušenost: Hodnoty LGBT diverzity v praxi
Wenche Fredriksen (Accenture Norsko), Nour Shaker (Vodafone Velká Británie)
13:10—13:30 Podpis: Pride Business Forum Memorandum 2018+
13:30—14:20 Oběd
14:20—15:20 Workshopy

1) Skryté předsudky (Accenture)
Cílem workshopu je zvýšit povědomí o skrytých předsudcích (souvisejících se sexuální orientací a genderovou identitou)
a představit způsoby, jak je na pracovišti překonat.
Kateřina Přikrylová a Wenche Fredriksen z Accenture představí koncept skrytých předsudků a způsoby jejich překonávání.

2) Firemní benefity a politiky vůči duhovým rodinám a transgender zaměstnancům (Vodafone)
Dáváte dostatečný důraz na diverzitu? Jak daleko jste ochotni jít s opatřeními naplňujícími agendu diverzity a inkluze? Zapojte
se do tohoto interaktivního workshopu a do diskuze o přínosech různorodého prostředí z pohledu zaměstnanců, zákazníků
a společností a o možných cestách, kterými je třeba se ubírat při přijímání inkluzivních a podpůrných politik diverzity.
Panelisté: Nour Shaker Fayad (Service Manager), Branislav Rovný (Head of Channel Management and Customer Experience),
Jana Vychroňová (HR Business Partner)

3) Co můžu jako podporovatel udělat, abych podpořil LGBT osoby na svém pracovišti? (IBM)
Přítomnost LGBT+ spojenců ve vaší firmě podpoří inkluzivní pracovní prostředí a může znamenat pokrok pro LGBT+ komunitu.
Podstatné je poskytovat správné vzdělání a mentoring, podporovat je, seznámit je s kroky, které mohou podniknout,
a společně naplňovat strategii diverzity.
Na workshopu si řekneme jak začít, poskytneme příklady školení pro spojence a podíváme se na to, jak programy pro spojence
mohou ve vaší firmě fungovat.
15:20 Recepce

Napsat komentář