Přeskočit na obsah

Příprava ISSS 2020 je v plném proudu

 • od
ISSS 2020 úvodní
20Dub2020
21Dub2020

Hradec Králové

Sdělení organizátorů ISSS/V4DIS 2020 v souvislosti s „koronavirem“ 16. 3. 2020

Vážení návštěvníci, vážení partneři,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a aktuální situaci v České republice Vás informujeme, že se konference ISSS 2020 v plánovaném termínu 20. a 21. dubna neuskuteční, a to z důvodů, které nemáme možnost ovlivnit.
V současné době jednáme o změně termínu konference na pozdější datum. O výsledcích těchto jednání, stejně jako o dalším postupu ve věci již uhrazených plateb Vás budeme informovat v příštím týdnu.

za organizační tým
Tomáš Renčín, výkonný ředitel

 

Organizační tým konference ISSS již naplno připravuje 23. ročník konference ISSS. Ta se bude konat ve dnech 20.–21. dubna 2020 jako obvykle v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Mezi nosnými tématy opět nebudou chybět prezentace a diskuse odrážející aktuální stav e-governmentu nejen v ČR, otázky elektronické identity a efektivní komunikace občanů s veřejnou správou či problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Účastníci nepřijdou ani o témata pokrývající další rozvoj potřebné infrastruktury, pokračování projektů v rámci chytrých měst a regionů, digitalizace specifických oblastí veřejné správy jako je zdravotnictví, justice, záležitosti souvisejících rezortů a mnohá další.

isss2020_125x125Organizátoři očekávají, že počet registrovaných hostů opět vysoce překročí 2 tisícovky a že mezi aktivními účastníky konference nebude jako obvykle chybět řada členů Vlády ČR, desítky senátorů a poslanců Parlamentu ČR, šéfové státních organizací, hejtmani, primátoři a další zástupci státní správy i samospráv. Počítá se také s přítomností řady vzácných hostů ze zahraničí.

Součástí programu dubnové akce bude již po sedmnácté i mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), na níž se pravidelně scházejí zástupci veřejné správy zemí V4 a jejich sousedů a probírají aktuální problémy, informují se o příkladech dobré praxe nebo diskutují o nejnovějších trendech, očekávaných výzvách či přeshraniční spolupráci.

Hlavní témata ISSS 2020

 • Jak dál v informatizaci veřejné správy, infrastrukturní projekty, efektivní a centrálně koordinované ICT ve veřejné správě, potřebná legislativa, nové výzvy, …
 • Další rozvoj efektivní komunikace občanů s veřejnou správou – Portál občana, online služby pro občany a firmy, snižování administrativní zátěže, uživatelsky přívětivé služby, …
 • Identita v kyberprostoru – NIA, SONIA, identita občana i identita úředníka, …
 • Rozvoj infrastruktury – podpora regionů a venkova, dotační a nedotační opatření, socioekonomické dopady budování infrastruktury, …
 • Kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, …
 • Chytrá města, internet věcí, chytré sítě, plné využití potenciálu moderních technologií, …
 • Cloud, sdílení výpočetního výkonu, sdílené služby, mobilní technologie, …
 • Transparentnost veřejné správy, otevřená data, …
 • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy – eHealth, digitalizace justice, resortní registry, …
 • Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště, …
 • Možnosti implementace zahraničních vzorů a zkušeností, …
 • Workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, populární soutěže, …

Další informace týkající se upřesněných okruhů témat a koncepce jednotlivých odborných bloků budou postupně zveřejňovány.

Napsat komentář