Přeskočit na obsah

Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

Mezinárodní konference Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů
20Zář2018

VIII.ročník Mezinárodní konference

Společenský dům Lázně Luhačovice

Lázeňské náměstí 763 26 Luhačovice

„Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ si Vás dovoluje pozvat na VIII.ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se bude konat dne 20.9.2018 ve Společenském domě v Luhačovicícch.

Záštitu přijali: předseda vlády ČR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr dopravy SR, hejtman Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, hejtman Zlínského kraje, primátor statutárního města Zlín a předsedové Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje.

O záštitu byli dále požádáni: předseda vlády SR a ministr dopravy ČR,

Téma konference :

Naplňování strategie rozvoje dopravní infrastruktury v programovém období 2014-2020, připravenost prioritních projektů a předpoklady jejich realizace

Potřeba zásadních změn legislativy jako určujícího prvku přípravy staveb. Její vliv na realizaci Dopravní politiky a Dopravní sektorové strategie II

Přípravenost na programové období 2020+, změny v přístupu EK k financování rozvoje dopravní infrastruktury

Vliv rozvoje dopravní infrastruktury na konkurenceschopnost a rozvoj regionu

Propojení ekonomického prostoru v regionech Pomoraví(ČR) a Pováží(SR)

Cíle konference:

  • Informovat o naplňování strategických cílů v dopravní infrastruktuře a prognóza realizace sítě TNT v programovém období 2014-2020
  • Informovat o stavu přípravy a realizace prioritních projektů dopravní infrastruktury v oblasti Střední Moravy a jejich propojení s dopravní infrastrukturou ve Slovenské republice
  • Podpořit místní municipality, podnikatelské svazy a sdružení v jejich legitimní snaze urychlit přípravu a výstavbu dopravní infrastruktury na Moravě, včetně regionálních projektů
  • Vytvoření stabilního a dlouhodobě koncepčního prostředí pro dosažení urychlené realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury
  • Opatření k financování rozvoje dopravní infrastruktury po skončení programovacího období EU 2014-2020

Program konference
Prezence účastníků 08.00 - 08.30
Zahájení konference 08.30 - 08.40
Úvodní zdravice hostů 08.40 - 09.30
Příspěvky – I. blok 09.30 - 11:15
Diskuze 11.15 - 11.35
Krátká přestávka 11.35 - 11.55
Příspěvky - II. blok 11.55 - 13.10
Diskuze 13.10 - 13.30
Přijetí závěrů konference 13.30 - 13.50
Oběd a společenské setkání 13.50 - 17.00

Záštitu převzali
Předseda vlády ČR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr dopravy SR, hejtman Olomouckého kraje, hejtman Zlínského kraje, primátor statutárního města Zlín, hejtman Moravskoslezského kraje, a předseda Trenčianského a předsedkyně Žilinského samosprávného kraje

Zahájení konference
Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města Luhačovice
Vystoupení hostů
Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Ing. Jaroslav Baška, předseda Trenčianského samosprávného kraje
Ing. Erika Jurinová, předsedkyně Žilinského samosprávného kraje
Ing. Vladimír Dlouhý CSc., prezident HK ČR, poradce prezidenta republiky
Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Vystoupení hostů
Blok I.
Naplňování Dopravní politiky ČR, realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury v programovém období 2014-2020, strategie pro programové období 2020+

Předsedá:

Ing. Gustav Slamečka, MBA

prof. Ing. Jozef Vičan, CSc, děkan Univerzita Žilina, stavební fakulta

Přednášející:

Ing. Tomáš Čoček Ph.D., I. náměstek ministra dopravy ČR - Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR v končícím období 2014-2020 a záměry v období 2020+
Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR -Stavební předpisy a povolování staveb
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI - Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 s výhledem na roky 2019 a 2020
Ing. Jiří Hájek, investiční ředitel, NDS SR - Rozvoj dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014 - 2020 s vhledem do roku 2025
Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR - Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury z pohledu MŽP
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR - Prioritní silniční síť, stav řešení překážek dalšího rozvoje v programovém období 2014-2020
Bc. Jiří Svoboda, generální ředitel SŽDC - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy

Blok II.
Financování rozvoje dopravní infrastrukturyI s podporou EU po roce 2020

Předsedá:

Ing. Pavel Švagr CSc., předseda SSHR
Ing. Pavol Kováčik Ph.D., MBA, prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska

Přednášející:

Ing. Petr Zahradník MSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Brusel, poradce prezidenta HK ČR – Strategie a změny přístupu EU k podpoře rozvoje dopravní infrastruktury po roce 2020
Mgr. Jaroslav Straka MBA, Evropská komise DG Regio - Využití nástrojů EU k podpoře rozvoje dopravní infrastruktury
Ing. Zdeněk Čech Ph.D, M.A., ekonom Zastoupení Evropské komise v ČR - Rozpočtová perspektiva EU po roce 2020 a investiční podpůrné nástroje EU
Ing. Jan Brázda, CFA, Partner PwC – Řešení obnovy regionální silniční infrastruktury formou PPP projektu
Ing. Ján Mišura, ředitel regionální HK Slovenska; Bc. Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory ZK – Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu

Napsat komentář