Přeskočit na obsah

Trade Finance Conference Prague 2018

Trade Finance Conference Prague 2018
01Říj2018
02Říj2018

Ve dnech od 1. do 2. října 2018 se v Praze koná seminář zaměřený na obchodní finanční operace se speciálním zaměřením na akreditivy, bankovní záruky a další finanční služby.

Seminář je určen pro:

bankéře pracující v obchodních financích
pracovníky front office, vztahové manažery
specialisty v obchodních financích, manažery bankovních rizik, mezinárodní auditory
exportéry, importéry a obchodníky
dopravce, spediční společnosti, pojišťovací firmy
právníky, advokáty, akademiky
Seminář se také bude zaměřovat na nový rozvoj v mezinárodních bankovních zárukách zejména na implementace URDG 758 – ICC pravidla pro požadování záruk. Hodně času se bude věnovat operačním problémům, praktickým příkladům z praxe či otevřené diskuzi na daná témata.

Bude se probírat také více témat jako je nový rozvoj v digitalizaci obchodních financí, revize souvisejících pravidel ICC či revize Incoterms 2020 a další.

Seminář je v anglickém jazyce bez překladu.

Napsat komentář