Přeskočit na obsah

Veletrh Věda Výzkum Inovace

VVVI
15Kvě2018
17Kvě2018

Špičky vědních oborů a inovativních firem v Brně představí kolegům i veřejnosti technologie zítřka

Výstaviště Brno, pavilon P

Nejnovější a nejmodernější multifunkční pavilon „P“ brněnského výstaviště poskytne na tři dny zázemí lidem a institucím, kteří mají v rukách naši budoucnost. Ve dnech 15. – 17. května se tu sejdou nejen špičkoví vědci, vynálezci, výzkumníci a inovátoři, ale také studenti, akademici, zástupci firem a klíčoví představitelé institucí veřejné správy. To vše pod hlavičkou 3. ročníku akce s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace.

Veletržními prostory budou po tři dny rezonovat témata jako biotechnologie, e-mobilita a dopravní systémy budoucnosti, digitální ekonomika, 3D tisk, robotika, virtuální realita a další obory klíčové pro 21. století. Nebýt u toho je jako nenastoupit na vlak do stanice Svět zítřka. O mimořádnosti konceptu, který z VVVI dělá nejrychleji rostoucí veletrh v ČR, přitom jasně hovoří čísla: loni nabídnul 5 tematických konferencí, prezentace 63 odborníků z výzkumné, podnikatelské a veřejné sféry, 39 seminářů a workshopů a přilákal téměř 150 vystavovatelů a bezmála 4 000 návštěvníků. Loňský ročník přinesl výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků a stejný trend očekávají pořadatelé i letos.

Platforma pro propojování vědecko-výzkumné a aplikační sféry

„Jako organizátoři veletrhu se snažíme v jeden okamžik sezvat na stejné místo zástupce z oblasti vědy, akademického prostředí, významných firem a veřejné správy. Vytváříme platformu, která jim umožní nejen se osobně setkat, ale zároveň jim nabízí prostor pro snazší komunikaci napříč vědními obory, představení zajímavých a inspirativních projektů či sdílení výsledků práce,“ říká Martin Janča, ředitel a zakladatel Veletrhu Věda Výzkum Inovace, a dodává: „Je to akce pro všechny, kteří mají snahu a zájem podílet se na prohloubení lidského poznání a smysluplném rozvoji naší společnosti. Pro budování progresivního obchodního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti ČR ve světě je to základ.“

Více peněz na vědu a výzkum

Důležitým tématem bude také financování vědy a výzkumu. „Naší snahou je pomoci výzkumným organizacím získávat větší podíl finančních prostředků na budoucí výzkum, a to z jiných než veřejných zdrojů,“ naznačuje Martin Janča s tím, že k dalším, neméně důležitým úkolům patří jednoznačně snaha podpořit interdisciplinární komunikaci a vzájemnou inspiraci výzkumníků i těch, kteří výsledky výzkumu a vývoje prakticky využívají. „I proto budeme rádi, když poroste zájem odborníků u nás vystavovat, nebo se Veletrhu Věda Výzkum Inovace jinak aktivně účastnit. Vytváříme jim zde k tomu prostor,“ dodává.

Interaktivní výstava pro návštěvníky

veletrhNa své si v nejmodernějším multifunkčním pavilonu Výstaviště Brno samozřejmě přijdou i návštěvníci. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací jim organizátoři veletrhu naservírují také ve formě pestrých interaktivních expozic. „Na veletrhu si může každý danou novinku nebo vynález osahat a vytvořit si jasnou představu o všech detailech, které by se o ní například v online prostředí nedozvěděl,“ poznamenávají vystavovatelé. Vedle zajímavých a názorných expozic nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Ten se první den zaměří na spolupráci výzkumné a aplikační sféry, druhý den se bude věnovat mezioborové komunikaci a třetí den bude cílit na vzdělávání a lidské zdroje. Kromě hlavního pódia bude doprovodný program probíhat i v několika přednáškových sálech.

Pod záštitou Karlovy univerzity, Akademie věd i ministerstev

Záštitu této společensky přínosné akci s mezinárodním přesahem poskytla řada významných osobností a subjektů, například místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Česká konference rektorů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravský kraj nebo rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který k VVVI řekl: „Přeji vám mnoho úspěchů při pořádání dalšího ročníku veletrhu, jehož cílem je přispět k šíření povědomí o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací u odborné i laické veřejnosti. Jsem přesvědčen, že všichni zúčastnění plně využijí bohatého programu a společná setkání pro ně budou přínosem.“ Odborným garantem veletrhu je Hospodářská komora ČR.

ICT NETWORK NEWS a B2B NETWORK NEWS jsou mediálními partnery veletrhu.

Napsat komentář