Přeskočit na obsah

Veletrh World of Material Handling

WOMH 2018
04Čvn2018
15Čvn2018

Mannheim, Německo

Třetí ročník úspěšného intralogistického veletrhu World of Material Handling (WoMH) se uskuteční od 4. do 15. června 2018 v německém Mannheimu pod heslem „Simplexity, umění chytrých řešení“.

Společnosti jako Linde Material Handling, Dematic a dalších více než 30 mezinárodních dodavatelů v oblasti intralogistiky předvedou, jak může být stále složitější manipulace se zbožím v rámci Průmyslu 4.0 řízena inteligentními procesy, řešeními a produkty.

Logističtí oborníci budou moci během 11 dnů na ploše 13 tisíc m2 zjišťovat, jak je možné dosahovat bezpečnějších, rychlejších a efektivnějších intralogistických procesů, a to nejenom pro současnost, ale i v delším období přesahujícím rok 2020.

Mnoho společností si uvědomuje, jak je důležité učinit již nyní opatření, aby jejich logistika odpovídala požadavkům budoucnosti. V důsledku rozvíjející se digitalizace, automatizace, robotizace a propojování napříč procesy se průmyslové postupy stále více mění. Požadavky jsou stále komplexnější. Které technologie jsou vhodné pro provoz a zároveň přispějí k obchodnímu úspěchu? Odpovědí již nejsou jednotlivé produkty, ale řešení, která umožňují propojovat podnikové procesy. Součástí těchto řešení jsou síťově propojené průmyslové vozíky, které kombinují údaje o svém stavu se zadanými úlohami, nebo vozíky, které samostatně provádějí opakující se činnosti.

Společnost Linde Material Handling jako největší vystavovatel na WoMH 2018 pomáhá svým zákazníkům tyto komplikované systémy zjednodušovat a dlouhodobě řídit. Linde MH tuto přidanou hodnotu nabízí pod heslem „Simplexity“. „Představíme intralogistické procesy naživo. Předvedeme inteligentní souhru nových energetických systémů, digitálních aplikací, zabezpečovacích technologií a automatizace,“ upřesňuje Tobias Zierhut, Vice President Product Management Industrial Trucks – Warehouse v Linde Material Handling. „Naše zákazníky podporujeme od fáze plánování až po realizaci jejich projektů. Dle konkrétních požadavků nabízíme řešení a produkty, jejichž použití je intuitivní a které se snadno integrují do komplexních systémů a procesů.“

Zvláštní pozornost bude znovu věnována netradiční formě prezentace, která tento veletrh odlišuje od jiných, konvenčních. Kromě živých instalací orientovaných na praktickou stránku procesů nabízí WoMH také prostor pro představení a vyzkoušení výrobků, stejně jako pro odborná pléna, workshopy a osobní výměnu zkušeností s odborníky. Prohlídky s průvodcem a informace připravené pro individuální potřeby návštěvníků poskytují skutečný vhled do intralogistiky budoucnosti a fascinujících řešení.

Napsat komentář