Přeskočit na obsah

Festival: Expo Smíchov

Smíchov Expo

Pod titulem 1. NEF, New Energy Fest se ve dnech 31. 6. až 21. 9. 2019 odehraje na Smíchově festival zaměřený na energetické úspory a zelené technologie. Ten bude situován na nově vznikající výstaviště Smíchov Expo (Nádražní 545/5).

Výstavní program je plánovaný jako cyklický a je pro veřejnost zdarma. Každý měsíc proběhne několikadenní výstava, věnovaná jednomu ze čtyř témat, zahrnuje expozici, workshopy, přednášky.

Jaká budou nosná témata New Energy Festu?

Čisté energetické technologie

Ty využívají obnovitelné a alternativní zdroje energie (OZE/AZE). Jedná se jak o sluneční, geotermální energii, také energii vody a větru, které jsou nevyčerpatelné, tak o inovativní a velmi efektivní způsoby využití konvenčních paliv (plyn, biomasa a další). Přechod na čisté energetické technologie a decentralizovanou výrobu energie se zdá být nevyhnutelný z řady důvodů, které budou příchozím na Expu prezentovány: zásoby fosilních paliv se ztenčují; konvenční paliva se zdražují; v dohlednu je ukončení činnosti atomových a uhelných elektráren; celosvětová politická nestabilita ohrožuje stabilitu cen a dodávek konvenčních paliv; čisté technologie se zdokonalují a zlevňují; čisté technologie se podporují dotacemi; využití čistých technologii vede k vylepšení životního prostředí.

Demonstrovány zde budou:

fotovoltaické a fototermické technologie, kogenerace a třígenerace, tepelná čerpadla a kotle různých typů, větrné, vodní mikro a malé elektrárny, chytré úsporné osvětlení, rekuperace a klimatizace, akumulační systémy elektřiny, tepla a chladu, virtuální uložiště, soustavy zásobování elektřinou, teplem, chladem; smart grid chytré měření, chytré řízení, doplňky a související služby (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).

E-mobilita a alternativní pohony

Vzhledem k tomu, že náklady na elektřinu jsou při vlastní výrobě nižší, provoz elektrického vozidla řeší nejen požadavek na dopravu ale také úkol ukládání přebytku vyrobené energie. Proto je elektromobil nákladově efektivnější. Odborníci tvrdí, že elektromotor je zásadně méně poruchový a vyžaduje minimální servis.

Na Expu veřejnost uvidí především:

investiční dotace, parkování v modrých zónách, nabíjení zdarma v celé řadě míst; automobily na alternativní pohon (elektromobily, hybridy, vodík, biopaliva, líh, CNG, atd.); elektrické motocykly a skútry, elektro kola a koloběžky, další osobní vozidla; nabíjecí a plnicí infrastrukturu, autonomní mobilitu (samořídící vozidla, vozy s polo-autonomním řízením); aplikace sdílené ekonomiky; doplňky, služby související s E-Mobilitou (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).

Smart city technologie

Posláním koncepce Smart City spočívá v efektivní integraci fyzických, lidských, digitálních a technologických systémů v městském prostředí s cílem zajistit udržitelnou, prosperující budoucnost pro obyvatelé a zároveň zvyšovat bezpečnost a komfort 􀀀šetřit prostředky, bránit plýtvání, chránit životní prostředí a zlepšovat komunikaci.

Na Expu veřejnost spatří především potenciál Smart City pro:

 • samosprávu: optimalizace poskytování veřejných služeb a zapojení obyvatel do městského života.
 • energetiku: dodávky, úspora, energetická účinnost a integrace obnovitelných zdrojů; smart grid.
 • vodohospodářství: správa a modernizace systémů, monitorování spotřeby, systémy ochrany životního prostředí a řízení povodní, hospodaření s dešťovou vodou.
 • dopravu: řešení městské logistiky, řízení osobní a nákladní, veřejné a komerční dopravy, parkoviště, semafory atd.
 • budovy: inteligentní systémy, které integrují inženýrské a informační systémy budovy do jediné struktury s městskými službami. Automatizované řízení úspor energie, pohodlí a bezpečnosti.
 • konektivitu: mobilní sítě 5G; sítě pro IoT a IoTSP, a také doplňky, související služby (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).

Budoucnost staveb

Dlouhodobým trendem posledních let je snaha přiblížit se ke standardu pasivní stavby, tj. budovy s minimálními energetickými ztrátami. To ale nemusí stačit: s využitím inovativních technologii a materiálů v kombinaci s OZE budovy mohou být energeticky plusové, dokonce výdělečné, při tom odolné, ekologické, komfortní a bezpečné.

Na Expu bude tato oblast zaměřena především na:

 • inovativní architekturu a stavební projekty, které kladou důraz na ekologičnost, využití OZE a soběstačnost,
 • budoucnost stavebních materiálů,
 • inovativní stavební technologie a budoucnost Offsite výstavby,
 • budoucnost odpadu, recyklace a cirkulární ekonomiky,
 • budoucnost městské infrastruktury,
 • doplňky a související služby (dotace, financování,
 • odborná literatura, legislativa a implementace).

Napsat komentář