Přeskočit na obsah

Konference Efektivní nemocnice 2022

 • od
Efektivní nemocnice 22

Ve dnech 29. 11. 2022 a 30. 11. 2022 se v Praze uskuteční již 17. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2022 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se již více než 17 let zabývá oblastí zdravotnictví.

hci logoZáštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. – prezident, Česká republika
 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – premiér, Vláda České republiky
 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Marian Jurečka – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ing. Markéta Pekarová Adamová – předsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – předseda, Výbor pro zdravotnictví – PSP ČR, koordinátor program. týmu zdravotnictví, Občanská demokratická strana
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. – ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Ing. Zbyněk Stanjura – ministr, Ministerstvo financí České republiky
 • MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – emeritní rektor, Univerzita Karlova
 • Mgr. Irena Storová, MHA – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • MUDr. Barbora Macková – ředitelka, Státní zdravotní ústav
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Mgr. Aleš Krebs, PhD. – prezident, Česká lékárnická komora
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • Mgr. Petra Pecková – hejtmanka, Středočeský kraj
 • Rudolf Špoták – hejtman, Plzeňský kraj
 • doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – hejtmanka v letech 2020-2022, Plzeňský kraj
 • Mgr. Jan Grolich – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Ing. Josef Suchánek – hejtman, Olomoucký kraj
 • Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. – hejtman, Královéhradecký kraj
 • Mgr. Vítězslav Schrek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Petr Kulhánek – hejtman, Karlovarský kraj
 • Bc. Martin Půta – hejtman, Liberecký kraj
 • Ing. Radim Holiš – hejtman, Zlínský kraj
 • MUDr. Martin Kuba – hejtman, Jihočeský kraj
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – hejtman, Moravskoslezský kraj
 • Mgr. Vladimír Richter – člen Rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví, Liberecký kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA – náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj
 • Ing. Erika Jurinová – předsedkyně, Žilinský samosprávny kraj
 • Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – předseda, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Baška – předseda, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ing. Ján Lunter – předseda, Banskobystrický samosprávny kraj
 • Ing. et Ing. Jiří Korec – primátor, Město Zlín
 • Mgr. Milena Johnová – radní, Hlavní město Praha
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, Město Ostrava

Úterý 29. 11. 2022

ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE (13:30 – 14:45)

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Zbyněk Stanjura – ministr, Ministerstvo financí České republiky
 • Ing. Andrej Babiš – poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; předseda, hnutí ANO
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka, Univerzita Karlova
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 • Erik Lundgren – generální ředitel, Roche Česká republika
 • Další účastníci zahájení byli osloveni
 1. DISKUSNÍ BLOK–ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE (14:45 – 15:45)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Plány na zajištění finanční a personální stability českého zdravotnictví.
 • Budoucnost sítě nemocnic – restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí.

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – předseda, Výbor pro zdravotnictví – PSP ČR, koordinátor program. týmu zdravotnictví, Občanská demokratická strana
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – emeritní rektor, Univerzita Karlova
 • Rudolf Špoták – hejtman, Plzeňský kraj
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky
 • Další účastníci diskuse byli osloveni

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2022 (15:45 – 16:15)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu online komunikace zdravotních pojišťoven
 • Hodnocení z pohledu kybernetické bezpečnosti
 • Hodnocení z pohledu finančního zdraví
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů pro děti a dorost
 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců
 • Absolutní vítěz

PŘESTÁVKA (16:15 – 16:45)

 1. DISKUSNÍ BLOK–DISKUSE MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ A ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (16:45 – 17:45)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Plány na zajištění finanční a personální stability českého zdravotnictví.
 • Restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí.
 • Změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví.

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. – náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA – ředitel, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – odborná mluvčí pro oblast zdravotnictví a advokátka, Česká strana sociálně demokratická
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – předseda správní rady, VZP ČR; přednosta kliniky, Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN; poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA – ředitel rozvoje a inovací, AKESO holding a.s.
 • Další účastníci diskuse byli osloveni

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2022 (17:45 – 18:15)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Projekt „Nemocnice pro život 2022“
 • Projekt „Online komunikace nemocnic 2022“
 • Kybernetická bezpečnost
 • Finanční zdraví nemocnic
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
 • Absolutní vítěz

PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (18:15 – 19:15)

 • Ing. Jiří Schmidt – jednatel, PROBIN s.r.o.
  Téma prezentace: Bezpečné pracoviště v souladu s Nařízením Vlády ČR 291/2015 Sb. a Direktivy EU2013/35/EU.
 • Prezentující odborníci byli osloveni

UKONČENÍ 1. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (19:15 – 22:00)

Středa 30. 11. 2022

 1. DISKUSNÍ BLOK–SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (10:00 – 11:00)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Optimální nastavení spolupráce ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů.
 • Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty a jejich financování.
 • Prevence a optimální nastavení preventivních programů.

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Bc. Josef Pavlovic – náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Ivo Rovný, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice Brno
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA – generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • Mgr. Peter Lukáč, PhD. – generální ředitel, Národné centrum zdravotníckych informácií
 • MUDr. Zorjan Jojko – předseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky
 • Jana Petrenko – Koalice pro zdraví, o.p.s.
 • Další účastníci diskuse byli osloveni

ODBORNÉ PREZENTACE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (11:00 – 11:30)

 • Ing. Mgr. Tímea Piskáčková – ředitelka, Národní asociace pacientských organizací (NAPO)
 • Edita Šimáčková – ředitelka, DiaKar, z. ú.; Mgr. Vlastimil Milata – prezident, Diaktiv Czech Republic, z.s.
 • Mgr. Štěpánka Pokorná – ředitelka, Aliance žen s rakovinou prsu
 • Další prezentující pacientské organizace byly osloveny

UKONČENÍ 2. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (11:30 – 12:30)

Napsat komentář