Přeskočit na obsah

Konference Lidé v síti sklidila úspěch

Konference Lidé v síti

Internet je dobrý sluha, ale špatný pán. Právě takové sdělení se neslo celou konferencí Lidé v síti, kterou poprvé v Brně uspořádal poskytovatel internetu netbox koncem května. Cílem akce bylo upozornit na rizika, která s sebou nese rozvoj internetu a podobných technologií. „Netbox se několik měsíců ve své kampani #budoffline věnoval právě tématu střídmého používání internetu v každodenním životě. Chtěli jsme, aby si lidé uvědomili, že internet tu pro ně bude i zítra,“ vysvětlil marketingový ředitel netboxu Lukáš Pazourek.

Konference navázala na Prahu, kde se v roce 2018 konala akce s názvem Dítě v síti. „My jsme se rozhodli záběr rozšířit. Nebezpečí na síti totiž číhá nejen na děti, ale také na dospělé. Zároveň jsme chtěli konferenci přenést do Brna, protože v druhém největším městě České republiky je podobných akcí velmi málo. Považujeme za důležité šířit osvětu všude, nejenom v Praze,“ uvedl Lukáš Pazourek.

Na konferenci vystoupilo celkem devět hostů. Každý z nich se ve své prezentaci zaměřil na trochu jiné téma. Akci zahájil technický ředitel netboxu Michal Rašovský. „V roce 2019 se stále častěji setkáváme s pojmy jako netolismus, kybergrooming, kyberšikana nebo syndrom FoMO,“ upozornil Michal Rašovský. Právě syndrom FoMO (Fear of Missing Out – neboli strach, že o něco přijdu) je přitom mnohdy důvodem k tomu, že lidé tráví na internetu tolik času.

Odborník na sociální sítě Daniel Dočekal pak ve své přednášce upozornil na to, že sociální sítě využívají děti vlastně od narození. „Příkladem může být sociální síť YouTube, která spustila speciální platformu pro tříleté děti,“ poukázal Daniel Dočekal. Podle něj je potřeba myslet na to, že internet je veřejný prostor a vše, co sdílíme nebo nahráváme na síť, je okamžitě veřejné.

Petr Baďura z Univerzity Palackého v Olomouci na konferenci představil výsledky mezinárodního průzkumu, který probíhal v zemích Evropské unie od začátku osmdesátých let. Vědci například zjistili, že existuje souvislost mezi zhoršenou kvalitou života a používáním sociálních sítí.

Na konferenci Lidé v síti vystoupila také autorka vzdělávacích knih pro děti Lidija Zavoralová. „S dětmi je potřeba mluvit o rizicích, která jim v online světě hrozí. Stejně jako nenecháme dítě přejít ulici bez toho, abychom ho poučili, že se má rozhlédnout, tak musíme vysvětlovat i to, jak používat sociální sítě,“ domnívá se Lidija Zavoralová.

Účastníci měli také možnost nahlédnout do života generace Z. „Každý mladý člověk hledá hrdinu, někoho, ke komu by mohl vzhlížet. Dřív to byl Přemek Podlaha, klaun Kostkáč, dnes jsou to influenceři,“ uvedl youtuber a rapper Jonáš Čumrik, který vystupuje pod přezdívkou Johnny Machette.

Zajímavých řečníků ale bylo na konferenci víc. Svou prezentaci zaměřenou na děti v online světě představil také Jan Müller z Flowee. „Nestačí́ mobily zakazovat. Je třeba vědět, co děti na mobilech dělají,“ upozornil Jan Müller. S tím souhlasí i další přednášející Hana Macháčková z Masarykovy univerzity. „Je také potřeba pomáhat dětem poznávat výhody, které internet nabízí,“ myslí si Hana Macháčková. Ta se zabývá také problematikou cyberhate (kybernenávist). „To je věc, která se na internetu děje. Lidé mohou napsat nenávistný příspěvek a opustit diskuzi. Komunikace je navíc anonymní,“ popsala.

Stále častěji se však takoví diskutéři dostávají do hledáčku policie. O tom, jak probíhá vyšetřování kriminality v online prostoru, hovořil důstojník z oddělení kybernetické kriminality Jihomoravského kraje Roman Mráka.

Vzhledem k zájmu lidí o problematiku nebezpečí internetu a sociálních sítí se společnost netbox rozhodla v komunikaci podobných témat pokračovat. „Na konferenci přišlo opravdu velké množství lidí, je tedy jasně vidět, že téma je vysoce aktuální a zajímavé. Budeme se proto snažit vymyslet, jak na akci navázat,“ uvedl Lukáš Pazourek.

Napsat komentář