Přeskočit na obsah

Konference Lidský kapitál 2018

Lidský kapitál 2018

Pod vlajkou pořadatele, společnosti Blue Events, se uskutečnila 21. listopadu velmi potřebná konference, zaměřená na lidský kapitál. Jejím hlavní a nosnou myšlenkou bylo, aby se majitelé a ředitelé firem začali svým zaměstnancům více věnovat, protože oni jsou tím, kdo posunuje firmu vpřed. Nejde tedy jen o Human Resources, lidské zdroje, které jsou jen kolonkami v excelovských tabulkách.

Vzpomněli byste si, kdy jste své podřízené někdy – sami od sebe – za něco pochválili, třeba že odvedli kus dobré práce? Nebo jen čekáte na jejich chybu, abyste je za ni mohli náležitě „sprdnout“? Tohle je totiž obrovský rozdíl v přístupu k zaměstnancům a odráží se i v tom, jak je ve firmě máte zařazené. Zda s nimi počítáte jako s výkonným prvkem, umožňujícím růst firmy, anebo jen jako čísla, kolonky v tabulkách. Jak se k nim vlastně chováte?

V jedné studii z nedávné doby se uvádí, že na 58 % lidí v České republice chce změnit svou práci a čeká jen na impuls, který jejich rozhodnutí urychlí. Nabídka lépe placené práce, ale i lepší zacházení. I tohle totiž může být urychlujícím činitelem v odchodu zaměstnance z potřebného místa v zavedeném podniku. Chování některých vedoucí pracovníků lze mnohdy přirovnat k chování krotitelů dravé zvěře. A je jasné, že takové zacházení s lidmi není to pravé, i když přístup k některým zaměstnancům v určitých odvětvích takový přístup potřebuje. Važte si svých zaměstnanců a ano, pokud to bude třeba, buďte na ně tvrdí a vytkněte jim konkrétní chyby, které dělají. A pokud možno hned. Ale když vidíte snahu, mělo by být jasné, že za odvedenou práci by měla následovat nejsladší odměna, totiž poděkování šéfa. A když k tomu přibude nějaká pětka do peněženky, jen dobře.

Spousta lidí totiž potřebují nějaké impulsy pro svou práci, a tím může být právě spravedlivé rozhodování jejich šéfa. Když něco děláš špatně, je jasné, že za to bude následovat výtka, ale když se snažíš – a i když ti to třeba z počátku nejde, ale snaha je vidět – měla by být pochvala součástí hodnocení zaměstnance. A podle toho se pozná, jak kvalitní management firma má. Ten, kdo jak had vyjede ze skuliny a uštkne, zaměstnanci ho ani neznají, protože on nezná je – díky tomu, že nevychází mezi své podřízené a sleduje jen tabulky a grafy u svého počítače –, už přestává být tím správným šéfem.

Tohle je asi poselství právě proběhlé konference: zaměstnanec je totiž stejně důležitý jako zákazník. O zákazníkovi víme prakticky vše: co koupil, kdy, kolik zaplatil, kdy bude potřebovat další výrobek nebo servisní zásah… Ale co víme o svých zaměstnancích? Nic. Jen to, že přijdou do práce a zase z ní odejdou a že za ně musíme platit daně a dávat jim každý měsíc odměnu ve formě mzdy? Trochu málo, nemyslíte?

A tak zde na konferenci zazněla spousta příspěvků, která se týkala pojmu Employee Experience. Sice trochu pozdě, ale přece. Spokojený zaměstnanec většinou tvoří hodnoty a pokud je součástí skvělého týmu, měli bychom si takového jedince i kolektiv hýčkat.

Na konec si neodpustím osobní poznámku. Tento rok jsem pro jeden projekt připravoval řadu rozhovorů většinou s řediteli tak zvaných rodinných českých firem. Všichni do jednoho se ke svým zaměstnancům chovají na úrovni a mají s nimi vřelé vztahy, nechávají je vyjádřit se k tomu, co a jak a v jakých podmínkách dělají. A většina z ředitelů je schopna a ochotna přizpůsobit budoucí vývoj firmy tomu, aby i zaměstnanci samotní byli spokojení. Proto bych na takové konferenci rád příště viděl více lidí z rodinných firem. Ti totiž mohou ukázat headhuntery sehnaným ředitelům poboček nadnárodních firem, jak se chovat k vlastním lidem.

Ale i tak mne konference potěšila a myslím si, že měla svůj smysl. Jak jste na tom třeba právě vy? Nehodláte zvednou kvůli svému šéfovi kotvy?

Autor: Milan Loucký

Napsat komentář