Přeskočit na obsah

Konference: Retail in Detail/Show Me the Money

Retail in Detail - Show Me the Money

Znáte dobře svou cílovou skupinu? A neopomíjíte jiné, které skrývají další růstový potenciál?

Náš retailový trh momentálně rychle roste, zejména díky explozi na straně poptávky. Často ale nejde o růst podložený žádoucí ziskovostí. Přitom na našem trhu stále existují zajímavé příležitosti, v nichž se skrývají peníze. Listopadová konference Retail in Detail/Show Me the Money z produkce společnosti Blue Events s pomocí obchodníků, výzkumníků a dalších expertů ukáže, kde je hledat.

Masový přístup je už přežitý, personalizace na úrovni jednotlivce však představuje stále do velké míry nedosažitelnou metu. Vybraní řečníci konference vidí klíč k úspěchu v práci s komunitami. Program konference, která proběhne ve středu 7. listopadu 2018 v pražském hotelu Jalta, představí čtyři velké tržní výklenky a na daty podložených příkladech odhalí, jak s nimi pracovat. Zaměří se na mladé, úspěšné spotřebitele bez závazků, rodiče a matky na mateřské dovolené, cílovou skupinu často označovanou jako „Silver Age“ a všechny, kteří ve svém spotřebitelském chování staví na přední příčky zájem o udržitelnost a dopady konzumního života na životní prostředí.

Hned v úvodu rozvine Jan Al-Amel ze společnosti Simply5 argumentaci o tom, že za každou ze zmíněných skupin lze na straně spotřebitelů najít jeden zdrojový strach. Otázky, které onen strach v myslích těchto spotřebitelů nastoluje, lze zodpovědět právě vhodnou strategií, kterou obchodníci mohou vůči dané cílové skupině uplatnit, a otevřít si tak nové možnosti. Studie Kids Power, kterou představí výzkumnice Eva Taráčová, ukáže, jaký vliv mají na spotřebitelské chování domácností právě děti, které často stojí v centru rozhodování. A nezáleží na tom, zda jde o výběr domácí elektroniky, potravin či destinací pro rodinné dovolené.  Skutečnost, že segmentace jako alternativa k extrémním pólům, které představují masový nebo naopak vysoce personalizovaný přístup, má smysl, podpoří daty a příklady také Zdeně Skála, ředitel pro retail a FMCG v GfK.

Vlastní zkušenosti podpořené technologiemi

Jak k tomu všemu úspěšně využít technologie, aby měli obchodníci relevantní představu o tom, co si zákazníci vlastně přejí, bude hovořit Patricie Jakešová, Senior Business Consultant společnosti U&Sluno. Závěrem první sekce vystoupí Jakub Veselský, který spoluzaložil obchod Freshlabels s populárními i méně známými mezinárodními značkami oblečení a doplňků. Cílí na mladé, kteří u značek často hledají přidanou hodnotu v podobě příběhu, tradice či aspektu udržitelnosti. Veselský nabídne vhled do životního stylu a preferencí těchto spotřebitelů.

Následující programový blok se zaměří na konkrétní příklady z retailové praxe. Miloslav Knepr z agentury SilverPack s Petrou Soukupovou zastupující klienta agentury, společnost Walmark, představí kromě aktuální případové studie také specifika cílové skupiny, která je často opomíjená, přitom se v ní aktuálně skrývá nejvíce peněz a do budoucna vzhledem k tuzemskému demografickému vývoji ještě poroste, tzv. SilverAge. Na matky na mateřské a ekosystém, který pro ně buduje obchod Feedo tak, aby jim usnadnil rozhodování a přinesl co největší komfort, se zaměří generální ředitel společnosti Antonín Štětina.

Někdo to dělá pro dobrý pocit, jiný skutečně řeší, kam to s naší planetou spěje a kolik času nám na ní ještě zbývá s ubývající vodou a rostoucí teplotou a množstvím odpadu. Tak jako tak tito spotřebitelé hledají značky a výrobky, které si kladou stejné cíle v ochraně zdraví a životního prostředí. O své zkušenosti s nimi se podělí Jana Lysáková, CEO českého výrobce ekodrogerie Tierra Verde. Dalším mluvčím mladých, kteří vyhledávají především zážitky a co největší únik z hrozícího stereotypu dospělosti, bude Lucie Biundo, která stála u zrodu projektu Teniskology a zároveň se podílí na tvorbě československé edice magazínu Vogue.

Program v odpolední části vyvrcholí velkou panelovou diskuzí, kde kromě dalších zástupců firem SilverPack nebo Tierra Verde vystoupí také Jan Los ze společnosti L’Oréal, Michal Kroupa za obchodní domy IKEA či Lenka Zbořilová, která má na starosti expanzi sítě prodejen Footshop.

Kdo je typickým návštěvníkem akce?

blue events„Téma listopadové konference vzniklo organicky z četných rozhovorů s obchodníky, které během práce celoročně potkáváme. A potvrdilo se nám, že příliš nezáleží na tom, zda jde o segment potravin nebo třeba módu. Řetězce i značky přicházejí na to, že existuje i něco mezi masovostí s letáky plnými univerzálních best-sellerů a vysoce personalizovanou nabídkou postavenou jen na základě předchozích nákupů,“ říká Kateřina Paterová, projektová manažerka společnosti Blue Events a dodává: „Očekáváme proto především hojnou účast retailerů a jejich dodavatelů včetně poskytovatelů marketingových a technologických služeb.“ Své místo zde najdou ale i výzkumníci, retailový experti a odborní novináři.

Cyklus specializovaných akcí Retail in Detail úzce navazuje na každoroční největší oborové setkání obchodníků a jejich dodavatelů Retail Summit, avšak díky své komornější atmosféře 150 až 200 účastníků umožňuje zaměřit se na vybraná témata maloobchodu ve větším detailu.

Napsat komentář