Přeskočit na obsah

Konference Security 2020

  • od
Security 2020

Konference Security pořádaná společností AEC, předním poskytovatelem služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, je největší nezávislou akcí svého druhu v České republice. Setkání se každoročně účastní okolo 600 zájemců o řešení aktuálních otázek bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Za dobu své existence od roku 1992 konference získala status mimořádného podniku, který se věnuje výměně praktických poznatků, formulování těch nejožehavějších otázek a nastiňuje jejich řešení. Akci pravidelně navštěvuje řada stálých klíčových účastníků mezi odbornou veřejností ze státní i soukromé sféry, každým rokem však přibývají další nové tváře.

Velký důraz je kladen na odbornou úroveň jednotlivých přednášek a maximální přínos pro účastníky. Kvalitu a úroveň konference dokládá rostoucí počet mediálních partnerů a široké mediální pokrytí akce. Termín akce, jejíž význam již přerostl české a slovenské hranice, znamená pro bezpečnostní experty každoročně důležitý milník.

Počínaje ročníkem 2020 bude konference rozšířena do dvoudenního formátu, o nějž požádali sami účastníci. Důvodem je především rostoucí prestiž akce, respektive zvyšující se počet účastníků a rozšiřování programové náplně. Díky novému formátu bude možné rozdělit technicky zaměřené a velmi vyhledávané workshopy do jednoho a hlavní konferenční program do druhého dne.

Konference tradičně proběhne paralelně ve dvou sálech (Manažerský a Technický) s rozdílným programem. Účastníci budou moci volně přecházet, a sestavit si tak vlastní program, který bude plně vyhovovat jejich zájmům. Prezentace v obou sálech budou rozděleny do samostatných bloků se společným tématem, přičemž každý blok uchopí danou problematiku z odlišného pohledu.

Držitelé certifikací CGEIT, CISA, CISM, CRISC si mohou za účast započítat CPE hodiny.

Napsat komentář