Přeskočit na obsah

Lidský kapitál 2019

  • od
Lidský kapitál 2019

Lidský kapitál 2019 je konference určená majitelům, ředitelům, HR manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat jako ke zdrojům (jak by se z anglického „human resources“ – HR mohlo zdát). Zdroj se těží, po čase se vyčerpá a následně opustí pro lepší ložisko. Tento nehospodárný přístup v práci s lidmi je v řadách firem dnes bohužel stále patrný. Firmy pak čelí nedostatku lidí, jejich vysoké fluktuaci, nízké motivaci a dalším „neduhům“, se kterými si neví rady a ztrácí orientaci v tom, co je příčinou a co důsledkem. Vše umocňuje rychlé tempo ekonomiky, tlak na „výrobu“ a tím i zvýšená konkurence mezi firmami. O lidi je boj. O to větší škodou je promarněný potenciál práce s nimi.

blue eventsNa co se konference zaměří v letošním ročníku?

  • Management is measurement alias „co měřím, to řídím“. Tento názor jistě slyšíte často – je to, ale správný recept? Máme vyplňovat tabulky nebo se věnovat péči o štěstí zaměstnanců ve víře, že „čísla přijdou sama“?
  • A hlavně: měříme ty správné věci? Co opravdu charakterizuje kvantitu a kvalitu práce? Čas strávený za branami továrny či v kanceláři? Spokojenost zaměstnanců? Angažovanost, štěstí a ochota doporučit vaší firmu kamarádům? Nebo výsledovka a její poslední řádek, „starý, dobrý“ zisk?
  • Co a jak často měřit, aby to dávalo smysl? Jak to všechno provázat na systém hodnocení, motivace a oceňování spolupracovníků? Mají čísla nahradit manažera nebo jsou jen jeho pomocníkem?

Lidský kapitál 2019 je určen především majitelům, ředitelům, profesionálům HR a všem kteří si uvědomují význam lidí pro prosperitu firmy a chtějí pracovat na systematickém zlepšování zaměstnanecké zkušenosti. Struktura účastníků minulých ročníků potvrzuje, že se nám tento záměr daří naplnit – viz vysoký podíl lidí z vrcholového managementu firem.

Napsat komentář