Přeskočit na obsah

Nakupujeme v době, která nemá obdoby

  • od
Procurement forum bylo

Konference Procurement Forum se věnovala tématům vyjednávání, efektivitě v nakládání se zdroji, technologiím pro ověřování dodavatelů a legislativě se zásadním dopadem pro nákup. Do Konferenčního centra City v Praze dorazilo 30. listopadu 2022 na 120 zástupkyň a zástupců nejen nákupu, ale i financí a obchodu.

Trendy v problematice nakládání s odpady a zdroji otevřel program konference zakladatel největšího odpadového tržiště v Evropě, Cyril Klepek z Cyrkl Zdrojová platforma. A to nejen z pohledu efektivního nakládání s finančními prostředky, ale také v kontextu zpřísňující se legislativy v oblasti snižování produkce skleníkových plynů, kde má Česká republika jako průmyslová ekonomika stále dlouhou cestu před sebou. Přiblížil principy green sourcingu, v praxi rozšířeného zejména na Západě, který je založený na využití recyklovaného matriálu a upozornil, že poptávka ve výrobě po recyklátu už převyšuje nabídku. Také poukázal na princip průmyslové symbiózy, kdy může být odpad ve výrobě odkloněn nebo nemusí vůbec vzniknout.

Blue Events logo newNa vývoj mezinárodní legislativy navázal s tématem compliance Petr Krejčí z Dun & Bradstreet. Představil technologii, která je díky automatizaci a monitoringu schopná prověřovat soulad s ESG kritérii až tisíce dodavatelů a jejich subdodavatelů. Tato kritéria jsou v rámci nefinančního reportingu klíčová pro banky a investory: „Může se stát, že budu mít skvělého dodavatele, ale banka mi neposkytne peníze, protože není v souladu s ESG.“

Diskusi o zdrojích a dodavatelském řetězci doplnil o vysoce aktuální téma – energetiku, Jan Krčmář ze Solární asociace. Ten představil principy Power Purchase Agreeement (PPA) smluv. Jedná se o řešení pro subjekty, které nemohou nebo nechtějí být majitelem solární elektrárny. Zásadní výhodou PPA smluv je dlouholetá plánovatelnost cen elektřiny. Ty se navíc i po výkyvu letos v létě uzavíraly zdaleka níž, než byly stropy stanovené Evropskou unií. Na druhou stranu zdůraznil již zmíněná specifika České republiky: „Jako průmyslová země máme podniky s tak velkou energetickou spotřebou, že ji fotovoltaika dokáže pokrýt jen částečně.“

Novými výzvami, se kterými se nákupčí setkávají stále častěji, jsou také nejrůznější doložky smluv a právní instituty. Mezi nimi i Vyšší moc a Podstatná změna okolností, o kterých promluvili Jakub Morávek a Roman Felix z Felix a spol. advokátní kanceláře„Do doby pandemie a války na Ukrajině jsme jeli v zajetých kolejích. Nyní se potkáváme s dopady extrémních situací. Ukazuje se, že paragrafy, které jsme v minulosti ze smluvního vztahu vylučovali, už nyní chybět ve smlouvách nemohou. Jako v případě paragrafu řešícího Podstatnou změnu okolností. Mezi ni se může počítat i napadení hackerem nebo jakákoli další individuální příčina.“

Téma nákupu par excellence, vyjednávání, otevřel profesionální vyjednavač Karel Otýs. Ten, mimo jiné, akcentoval proměnu prostředí, ve kterém nákupčí nyní pracují. Z přátelského pokecu o cenách jednou za rok se podle Karla Otýse stalo neustálé vyjednávání o zdražování. „Mnohem důležitější, než co říkáme, je to, jak to říkáme a jak u toho vypadáme. Nákupčí sami sebe považují za byrokraty, měli by však zapojit více psychologie,“ doporučil směrem do publika a vyzdvihl detailní přípravu před jednáním jako klíč k jeho úspěchu. Ta by měla zahrnovat, mimo jiné, i scénář pro situaci, kdy se nákupčí s dodavatelem nedohodne.

Zkušenost s nastavením spolupráce nákupu a obchodu v rámci firmy sdílel Lukáš Večeř z Motorpal, který do firmy vstoupil s novým managementem v roce 2016. Proces transformace vztahu nákupu a prodeje trval až šest let. Rozhodující slovo měl controlling, který předložil tvrdá data pro nastavení tohoto vztahu. Nákupčí i prodejci se začali společně vzdělávat v tom, z čeho se v detailu skládá cena produktu a jak ji obhájit.

Do prostředí přípravy na vyjednávání zavedl publikum Michal Mašika, který osvětlil, jak v Notino využívají datovou analytiku při nákupu a řízení skladových zásob. Datová analytika slouží zejména k tvorbě předpovědí, kolik zboží je třeba nakoupit v různých časových horizontech. Díky klasifikaci produktů dále rozlišuje mezi typy partnerů a pomáhá predikovat, jak vysoké personální kapacity jsou vyžadovány v čase. V závěru zdůraznil, že data jsou jen jedna strana mince, důležitý je podle něj důraz na jejich kvalitní sběr a celkový přístup firmy k práci s daty.

Milan Jeřábek z VAFO Praha přiblížil okolnosti výstavby nové továrny ve Finsku. Stavba byla zahájena v roce 2021 a už rok po jejím zahájení funguje ve zkušebním provozu. Úspěchu projektu zásadně napomohlo finské prostředí, kde vyřízení stavebního povolení trvalo pouze dva měsíce, ale také klíčová rozhodnutí, jako např. najmout stavební firmu přímo ve Finsku, přestože by pracovní síla z Polska vyšla výrazně levněji. Kdo jiný, než samotní Finové, by byl připraven na práci na stavbě v noci v mínus deseti a zasypán sněhem? Dále vyzdvihl jako klíč k úspěchu diverzifikaci technických dodavatelů a surovin pro výrobu, vztahy s lokálními autoritami a roli silného field leadera, který posunoval projekt dopředu.

V diskusi, ve které se sešli Michalea Beránková z AlleimaZdeněk Jodas z Imper/MonitoraJan Pleskot z 2NMiroslav Pražák z LIKO-S a Radmila Svobodová ze Sonnentor rezonovala zejména témata spojená s nastavením vztahů s dodavateli Nestandardní dobu v kontextu pandemie i války na Ukrajině komentoval Jan Pleskot z 2N: „Spoustu věcí jsme neměli ve smlouvách, museli jsme poptávat na volném trhu a analyzovali jsme, kde je míra toho, co zákazník zvládne absorbovat. Do dalšího roku se chceme posunout zpět směrem ke standardizaci.“

V LIKO-S a Alleima se osvědčilo do patové situace při jednání s dodavateli přizvat dalšího dodavatele, což vedlo k zásadním úsporám. V LIKO-S navíc uplatňují při výběru dodavatelů princip open booku, který je pro řadu firem neakceptovatelný. Miroslav Pražák doplnil: „Rádi bychom zachovali osobní vazbu na stávající dodavatele, ale usilujeme o win-win řešení pro obě strany. Žádný rozumný nákupčí nechce svého dodavatele zlikvidovat, ale je potřeba otevřeně projít všechny náklady.” K co největší transparentnosti směřují i v Sonnentoru, kde navíc nabádají dodavatele k užší spolupráci mezi sebou. A jak se připravit pro budoucí vývoj? Firmy často žijí tady a teď a neumí plánovat, klíč je podle Zdeňka Jodase v informovanosti.

Dnem provázela Patricie Jakešová, konferenci Procurement Forum přinesla společnost Blue Events za podpory partnerů Dun & Bradstreet a Felix a spol. advokátní kancelář.

Napsat komentář