Přeskočit na obsah

Přátelské město 2018

Přátelské město 2018

12. září 2018 se v hotelu Jalta na pražském Václavském náměstí sejde svým profesním složením pestrá skupina lidí, reprezentujících různé instituce a firmy. Budou společně hledat cesty k tomu, aby se centrum Prahy a dalších našich měst rozvíjelo tak, aby bylo přátelské ke všem, kdo v něm žijí, podnikají a investují. Stane se tak na konferenci Přátelské město 2018, kterou společně pořádají Sdružení Nového Města pražského a společnost Blue Events.

Všichni dnes hovoří o chytrých městech. Být chytrý ale nestačí.

Aby se ve městě dobře žilo, musí být rozmanité a to nejen prostorově, ale hlavně společensky, ekonomicky a ekologicky. Město musí nabízet vějíř možností pro seberealizaci. Vstřícnost a přátelskost ke všem svým obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům či investorům je základním pilířem fungování města, o který bychom měli společně usilovat. Pouze pokud se všechny vrstvy a aktéři ve města navzájem podporují, vytváří udržitelné město přátelské pro život.

Proč přátelské město? Proč zaměření na Václavák?

Na této filozofii je založena konference Přátelské město 2018, jejíž ambicí je založit systematickou mezioborovou diskusi, směřující ke vzájemnému obohacení všech zúčastněných „stakeholderů“. Konference je primárně určena městským úředníkům a politikům, investorům a podnikatelům, ale též „laické“ veřejnosti a občanským iniciativám. Program konference klade důraz na pozitivní příklady a řešení, která jsou reálně zvládnutelná v dohledném čase. Jednotlivá vystoupení proto budou krátká, úderná, jasně směřující k řešení a ne k otevírání komplexních úvah bez reálné šance na výsledek.

blue eventsKonference se zabývá rozvojem center měst, a zejména hlavních náměstí. Jde totiž o místa nejen se silnou symbolikou, historickou i současnou, ale též o místa (ne)ztotožnění se občanů s městem. Symbolická rovina zde bývá často spojená (nebo také konfrontovaná) s každodenní funkčností centrálního městského prostoru. V této souvislosti se konference Přátelské město 2018 se zaměří na Václavské náměstí jako konkrétní příklad. Jde o místo, které je svojí komplexností nejen výzvou pro hlavní město ČR, ale je také unikátním příkladem pro diskusi, testování námětů a strategií a praktikování realizací.

Nabitý program slibuje inspirativní diskusi a praktické závěry

Ve svém úvodu se konference zaměří na vizi přátelského města. Zazní názory klíčových aktérů – urbanistů, investorů, politiků, městských úředníků a v neposlední řadě obyvatel a návštěvníků center měst. Následovat bude diskuse o tom, jak centrum města rozhýbat. Prezentovány budou příklady rozvojových projektů a ostrůvků pozitivní deviace v moři problémů. Program se zaměří na impulsy „zdola“ – tedy na příklady občanských a podnikatelských aktivit – i „shora“ -od podnikatelů, investorů a v neposlední řadě i od vedení města. Diskuse se následně bude zabývat tím, jak vytvořit unikátní nabídku pro různorodé „uživatele“ centra města. Nedílnou součástí této debaty bude i otázka diferenciace, tedy odlišení od konkurenčních centrálních míst, a v širším kontextu i marketingu a brandingu hlavních náměstí.

Přátelské město 2018 vyvrcholí diskusí, cílenou na klíčovou roli komunikace a management plánu. Konferenční program bude zakončen formou shrnutí nápadů vygenerovaných v průběhu dne v diskusi i v kuloárech, debata ale bude nepochybně pokračovat a v řadě směrů i kulminovat na after-party, která se uskuteční opět na Václavském náměstí.

1 komentář na “Přátelské město 2018”

  1. Pingback: Přátelské město 2018 | B2B NETWORK NEWS

Napsat komentář