Přeskočit na obsah

URBIS Smart City Fair 2019

URBIS Smart City Fair

Po roce se na brněnské výstaviště vrací projekt, který se jako jediný ve střední Evropě cíleně zaměřuje na problematiku Smart city a spojuje do jednoho místa a termínu konferenci se špičkovými zahraničními řečníky a prezentaci firem s nabídkou konkrétních řešení. Druhý ročník veletrhu URBIS Smart City Fair proběhne již ve dvou pavilonech a s doprovodným programem na osmi pódiích. Přijeďte ve dnech 5. a 6. 6. 2019 do Brna, nikde jinde se o chytrých městech a obcích nedozvíte víc!

URBIS Smart City FairURBIS Smart City Fair 2019 naváže na loňský premiérový ročník, který odstartoval intenzivní veřejnou diskuzi na téma zavádění chytrých řešení do našich měst a obcí. Opět vytvoří platformu pro sdílení nápadů, prezentaci řešení a dobré praxe nejen v rámci střední Evropy. Dějištěm veletrhu budou pavilony G1, G2 a přilehlé volné plochy.

Stejně jako loni bude těžištěm dvoudenní odborný doprovodný program se špičkovým obsazením. Nové je jeho zaměření na evropské projekty Science meets Parliaments/Science meets Regions a RUGGEDISED, které budou pilířem prvního konferenčního dne. Jednání druhého dne zahájí Smart City Summit V4+ a program se soustředí na problematiku střední Evropy a zavádění chytrých řešení do měst a obcí různé velikosti. Významnou novinkou je pracovně-prezentační CityOne Arena, kde se představí nové technologické koncepty. Rozšířený prezentační prostor dostanou také start-up projekty. Cílem všech novinek a celého veletrhu je usnadnit a urychlit zavádění konceptu Smart city do českých měst a obcí tak, aby se v nich občanům žilo lépe.

Veletrh URBIS Smart City Fair oslovuje především odborníky z veřejné správy – krajů, měst, obcí i mikroregionů. Inspiraci zde určitě najdou také zástupci univerzit, inovačních firem a v neposlední řadě aktivní občané, kteří se chtějí podílet na rozvoji svých obcí a měst.

Konferenční program bude opět velmi nabitý. První den představí své vize i hotové projekty zahraniční města, u kterých se můžeme v rozvoji koncepce Smart city inspirovat, zatímco druhý den bude prezentovat zkušenosti a plány středoevropských měst. Vedle hlavního sálu budou jednání probíhat v pěti dalších zaměřených na klíčová témata ročníku: digitální město, vodu, energetickou politiku, chytré čtvrti a udržitelnou dopravu. Mezi hlavními řečníky jsou ohlášeni zástupci Evropské komise, evropských projektů, zahraničních univerzit, ministerstev i významných organizací řídících zavádění inovativních technologií.

Druhý den bude věnován výměně zkušeností v rámci střední Evropy. Na hlavním pódiu se uskuteční Smart City Summit V4+ s vysoce kompetentní účastí nejen ze zemí Visegrádské čtyřky. Zastoupena budou jak ministerstva, do jejichž gesce patří regionální rozvoj, tak chytrá města různých velikostí a jejich konkrétní řešení. Sdílení zkušeností a dobré praxe proběhne na třech různých úrovních – ministerské, velkých měst a menších měst. Potvrzena je například účast Prahy, Bratislavy, Vídně, Varšavy, Budapešti, Brna a Ostravy.

Více informací najdete na webu www.smartcityfair.cz.

Napsat komentář