Přeskočit na obsah

V digitalizaci stavebnictví drží Česko krok s Evropou

BIM 2019 konference

České stavebnictví je připraveno na vstup do digitálního věku. Summit Koncepce BIM, který se konal v listopadu v Praze, ukázal připravenost státní správy i stavebníků na digitalizaci tohoto oboru. Účastníci summitu měli možnost srovnat české zkušenosti s postupem přípravy na příchod Stavebnictví 4.0 se zahraničními.

Jednoznačně se ukázalo, že v digitalizaci stavebnictví Česko nejenže nezaostává, ale v některých oblastech má dokonce náskok i před takovými zeměmi, jako je Německo či Estonsko, kde je již digitalizováno přes 99 procent státních služeb a procesů. Nejde přitom jen o připravenost na zavedení metody BIM do všech veřejných zakázek v objemu nad 150 milionů korun od roku 2022. Na Summitu Koncepce BIM deklarovali zástupci státní a veřejné správy připravenost urychlit práce na vytvoření Digitálního vystavěného prostředí. Tedy přípravy jakési digitální mapy Česka, která bude obsahovat kompletní digitální kopii všech staveb na našem území, a to včetně jejich vazeb a dalších souvislostí. To umožní připravit mimo jiné I kompletně digitální stavební řízení.

Summit Koncepce BIM se konal 21. listopadu 2019 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech a byl pořádán Českou agenturou pro standardizaci společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, za účasti zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí. Spolupořadatelem byl i zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, který zaštiťuje celonárodní koncepci Digitální Česko.

„Summit potvrdil správnost cesty, kterou se Česko vydalo,“ uvedl Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu. „Dobrou zprávou pro stavební sektor je koordinovaná příprava jednotlivých prezentovaných projektů včetně konkrétních termínů a aktivit. Digitalizace umožní českému stavebnictví zvýšit atraktivnost oboru pro mladé lidi a zefektivnit přípravu a provádění staveb.“

Kromě zástupců české státní správy a veřejných institucí vystoupili na summitu také Souheil Soubra, předseda EU BIM Task Group, ředitel digitálních konstrukcí estonského ministerstva informatiky Jaan Saar, Jan Tulke, ředitel Plan-Build 4.0, společnosti pro digitalizaci plánování, výstavby a provozu a Benno Koehorst, senior poradce výkonné agentury nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a vodní hospodářství Rijkswaterstaat. Prezentace představitelů evropských vlád a vládních agentur přitom ukázaly, že Česko nejenže drží krok v přípravě na nástup Stavebnictví 4.0, ale v některých parametrech má dokonce náskok.

„Estonsko, ač malá země rozlohou i počtem obyvatel, se rozhodlo podpořit velmi významně digitalizaci všech svých veřejných agend. Dnes je více než 99 procent služeb státu dostupných on-line. Pracujeme i na přípravě plně digitálního stavebního řízení a vytvoření digitálního vystavěného prostředí,“ uvedl Jaan Saar, ředitel digitálních konstrukcí estonského ministerstva informatiky. „Prezentace zástupců české státní správy na Summitu Koncepce BIM ale ukázaly, že i u vás se máme co naučit. Digitalizaci staveb a zavádění metody BIM umožňující vytvoření digitálního dvojčete stavby je v Česku připravena velmi dobře.“

Důležitost evropské spolupráce

Jedním z úkolů summitu bylo i napomoci větší spolupráci evropských států v procesu digitalizace stavebnictví. „Evropská spolupráce v rámci digitalizace stavebnictví nám umožní snáze překonat problémy, se kterými se potýkají jednotlivé národní státy, ale také celkově snížit náklady na přípravu systémů díky odstranění duplicitního řešení některých otázek,“ uvedl ve své prezentaci Souheil Soubra, vedoucí EU BIM Task Group s tím, že vzájemná spolupráce v rámci Evropy podpoří rozvoj stavebnictví jako oboru a pomůže jak stavebníkům, tak státní správě zvládnout výzvy, které před ně staví Stavebnictví 4.0. „Velmi oceňuji aktivní roli, kterou v celém procesu hraje Česko díky podpoře české vlády a činnosti České agentury pro standardizaci.“

Důležitost mezinárodní spolupráce vyzdvihuje také Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci: „Pro české účastníky Summitu Koncepce BIM bylo jistě příjemné zjištění, že držíme krok s rozvinutými evropskými státy. Příklad Estonska ukazuje, jak může naše vzájemná spolupráce posunout celý obor stavebnictví do digitálního věku. Zatímco my se můžeme inspirovat estonskými zkušenostmi s obecnou digitalizací agend státu a jejich užíváním včetně přípravy digitální technické mapy, Jaan Saar z Estonska ocenil náš pokrok v digitalizaci jednotlivých staveb a zavádění metody BIM. Právě digitální dvojčata staveb jsou přitom základními kameny při digitalizaci celého systému.“

Digitální mapa Česka i zrychlení stavebního řízení

Jak zaznělo na Summitu Koncepce BIM, do konce roku 2019 by měla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednat legislativu umožňující postupné zavedení zcela digitálního stavebního řízení. To by mělo celý, dnes poměrně zdlouhavý proces výrazně urychlit. Jak ve svém vystoupení na summitu uvedl Ing. Luděk Šteffel zastupující Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vláda ČR je připravena podpořit proces digitalizace stavebnictví a zavedení digitálního stavebního řízení částkou tří miliardy korun. Ta bude realokována z fondů EU, které se doposud nepodařilo vyčerpat.

Důležitou roli v tomto procesu sehraje zejména Datový standard stavebnictví, což je zjednodušeně řečeno jazyk, díky kterému bude možné vzájemně propojit jednotlivé účastníky stavby tak, aby mohli pracovat v plně digitálním prostředí. „Dnes samozřejmě vzniká významná část projektů a další dokumentace v digitální formě, bohužel systémy používané jednotlivými architekty, stavebními firmami, ale i státními institucemi nejsou vzájemně kompatibilní, takže je velmi pracné je opakovaně shodně zpracovávat. To zavedení Datového standardu stavebnictví odstraní,“ vysvětluje Jaroslav Nechyba. „Na přípravě tohoto standardu spolupracujeme s ostatními digitálně vyspělými státy především ze Skandinávie, abychom tak zajistili kompatibilitu systémů i v rámci EU.“

Napsat komentář