FOR GAMES

FOR GAMES

Veletrh zaměřený na herní konzole, PC, hardwarePříslušenství pro všechny herní platformySetkání odborné i laické veřejnostiZábavný program pro návštěvníkyRozsáhlá mediální kampaň

Read More

Smart Business Festival

Smart Business Festival 2018

Smart Business Festival je unikátní networkingová akce zaměřující se na propagaci neotřelých a inovativních projektů, nástrojů a technologií sloužících k podnikání. Přijďte se i vy podívat na největší novinky v oblasti vědy a techniky, které mohou pomoci zlepšit vaše podnikání. Přijďte i vy navázat nová strategická obchodní partnerství! Proč navštívit Smart Business Festival?Můžete se těšit na velice zajímavé přednášky, workshopy, exkluzivní diskuze o nových tipech v oblasti šesti letošních programových bloků Zdroje – Lidé – Investice – Obchod a marketing – Poradenství a letos novou speciální festivalovou sekcí je Právo…

Read More

Lidský kapitál 2018: chovejme se k zaměstnancům jako k zákazníkům

Lidský kapitál 2018

Lidský kapitál 2018 je konference určená majitelům, ředitelům, HR manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem je třeba přistupovat jako k cennému aktivu firmu, a ne jen jako ke zdrojům, které se těží a po čase vyčerpají. Po loňském úspěšném prvním setkání na toto téma se nyní 21. 11. 2018 v pražském Slovanském domě zaměříme na to, že zaměstnanci jsou (minimálně) stejně důležití jako zákazníci a tak je třeba s nimi i pracovat. České i slovenské firmy aktuálně čelí nedostatku lidí, jejich vysoké fluktuaci, nízké motivaci a dalším…

Read More

E-SALON

E-SALON

Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky. Veletrh osobních a užitkových automobilů v hlavním městě České republiky s aktivním přispěním města Zaměření na automobily s alternativními pohony, nabíjecí infrastrukturu, autonomní mobilitu, smart cities a doplňky a služby související s mobilitou Sekce elektrokol a elektromotorek Účast startupů Rozsáhlá mediální kampaň; Spolupráce s PRIMA TV a pořadem Autosalon Premiéry, novinky, nejnovější trendy Doprovodný program pro odbornou i širokou veřejnost – přednášky, zkušební jízdy, workshopy

Read More

Konference: Retail in Detail/Show Me the Money

Retail in Detail - Show Me the Money

Znáte dobře svou cílovou skupinu? A neopomíjíte jiné, které skrývají další růstový potenciál? Náš retailový trh momentálně rychle roste, zejména díky explozi na straně poptávky. Často ale nejde o růst podložený žádoucí ziskovostí. Přitom na našem trhu stále existují zajímavé příležitosti, v nichž se skrývají peníze. Listopadová konference Retail in Detail/Show Me the Money z produkce společnosti Blue Events s pomocí obchodníků, výzkumníků a dalších expertů ukáže, kde je hledat. Masový přístup je už přežitý, personalizace na úrovni jednotlivce však představuje stále do velké míry nedosažitelnou metu. Vybraní řečníci konference vidí klíč k úspěchu…

Read More

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Praha)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Praha)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT Pořadatel: IQRF AllianceRegistrace možná nejpozději do 17. 11. 2018 10:00 – 12:50 – IoT aplikace založené na IQRF, konfigurace sítě, sběr senzorických dat, příkazy pro řízení 13:10 – 14:10 – IQRF Gateway a napojení na známé cloudy, vizualizace v Node-RED aplikaci Odborníci na IoT problematiku vás seznámí se všemi součástmi IoT IQRF ekosystému a s využitím technologie IQRF ve skutečných aplikacích internetu věcí. Dozvíte se více o bezdrátové technologii IQRF, zjistíte, jak snadno sbírat senzorická data a vzdáleně řídit zařízení, budete seznámeni s vytvořením…

Read More

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Pardubice)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Pardubice)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT Pořadatel: IQRF AllianceRegistrace možná nejpozději do 25. 10. 2018 14:30 – 16:30 – IoT aplikace založené na IQRF, konfigurace sítě, sběr senzorických dat, příkazy pro řízení, IQRF Gateway a napojení na známé cloudy, vizualizace v Node-RED aplikaci Odborníci na IoT problematiku vás seznámí se všemi součástmi IoT IQRF ekosystému a s využitím technologie IQRF ve skutečných aplikacích internetu věcí. Dozvíte se více o bezdrátové technologii IQRF, zjistíte, jak snadno sbírat senzorická data a vzdáleně řídit zařízení, budete seznámeni s vytvořením brány a nastavením přijení…

Read More

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Ostrava)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Ostrava)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT Pořadatel: IQRF AllianceRegistrace možná nejpozději do 22. 10. 2018 10:00 – 12:50 – IoT aplikace založené na IQRF, konfigurace sítě, sběr senzorických dat, příkazy pro řízení 13:10 – 14:10 – IQRF Gateway a napojení na známé cloudy, vizualizace v Node-RED aplikaci Odborníci na IoT problematiku vás seznámí se všemi součástmi IoT IQRF ekosystému a s využitím technologie IQRF ve skutečných aplikacích internetu věcí. Dozvíte se více o bezdrátové technologii IQRF, zjistíte, jak snadno sbírat senzorická data a vzdáleně řídit zařízení, budete seznámeni s vytvořením…

Read More

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Liberec)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Liberec)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT Pořadatel: IQRF AllianceRegistrace možná nejpozději do 12. 10. 2018 10:00 – 12:50 – IoT aplikace založené na IQRF, konfigurace sítě, sběr senzorických dat, příkazy pro řízení 13:10 – 14:10 – IQRF Gateway a napojení na známé cloudy, vizualizace v Node-RED aplikaci Odborníci na IoT problematiku vás seznámí se všemi součástmi IoT IQRF ekosystému a s využitím technologie IQRF ve skutečných aplikacích internetu věcí. Dozvíte se více o bezdrátové technologii IQRF, zjistíte, jak snadno sbírat senzorická data a vzdáleně řídit zařízení, budete seznámeni s vytvořením…

Read More

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Brno)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT (Brno)

Seminář Jak postavit kompletní řešení IoT   Pořadatel: IQRF Alliance Registrace možná nejpozději do 7. 10. 2018   10:00 – 12:50 – IoT aplikace založené na IQRF, konfigurace sítě, sběr senzorických dat, příkazy pro řízení 13:10 – 14:10 – IQRF Gateway a napojení na známé cloudy, vizualizace v Node-RED aplikaci Odborníci na IoT problematiku vás seznámí se všemi součástmi IoT IQRF ekosystému a s využitím technologie IQRF ve skutečných aplikacích internetu věcí. Dozvíte se více o bezdrátové technologii IQRF, zjistíte, jak snadno sbírat senzorická data a vzdáleně řídit zařízení, budete…

Read More

Bezpečné a chytré školy

Bezpečné a chytré školy

Účastníci akce: Zřizovatelé ZŠ a SŠ – zástupci Jihomoravského kraje, samospráva měst a obcí Zástupci MŠMT (ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy), MV ČR(ministerstvo vnitra), NÚV (národníhoústavu pro vzdělávání), ČŠI (Česká školní inspekce), bezpečnostních složek státu Ředitelé a další zástupci ZŠ a SŠ JMK Program: 8:30 registrace a snídaně9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů12:45 závěr a neformální diskuze13:00 oběd formou teplého rautu Témata: Bezpečnostní technologie, kamerové systémy, čipy, turnikety, senzory,detektory Chytré technologie pro naše děti – interaktivní dataprojektory, tabule,tablety Zdravá škola – monitoring a řízeníkvality vzduchu,…

Read More

Emission Trading

Emission Trading

Cena emisní povolenky v EU se za poslední měsíc vyšplhala na nejvyšší úroveň za posledních 10 let! Podle analytiků je to reakce na první z reforem systému EU ETS Market Stability Reserve, která začne platit už od začátku roku 2019 a odstraní z trhu emisní povolenky v rozsahu 390 milionů tun. Růst ceny by však měl, podle odhadů analytiků, pokračovat i v příštím roce a to až na úroveň 30 EUR za tunu. Vypadá to, že cíle reformy EU ETS se začínají naplňovat a systém snad konečně začne plnit svou…

Read More

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související příprava nové odpadové legislativy v ČR zásadním způsobem změní systém hospodaření s odpady v ČR. Největší výzvou ČR v oblasti odpadů je vysoká míra skládkování. Nová legislativa počítá od roku 2024 se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů. Jak nová pravidla změní systém hospodaření s odpady. Přikloníme se více ke spalování odpadu a jeho energetického využití či bude největší důraz kladen na recyklaci se všemi svými současnými limity a otazníky? A jaké dopady budou…

Read More

V pondělí se v Praze uskuteční setkání evropských špičkových expertů na diverzitu v práci

9. výroční setkání evropské Charty diverzity

V Praze se 15. října 2018 uskuteční jedinečná celoevropská konference o diverzitě v práci: 9. výroční setkání evropské Charty diverzity. Spolupořádá ho Evropská komise a BpS – Byznys pro společnost jako národní koordinátor evropské Charty diverzity. Konference se zúčastní zástupci firem, zaměstnavatelů, politiků, médií a odborníků z celé Evropy. Tématem budou trendy v diverzitě a její komunikaci, jak může diverzita podpořit konkurenceschopnost a inovativnost firem, jak jí řídit a měřit, jak zapojit leadership i na jaké kulturní rozdíly může nadnárodní firma v rámci Evropy v prosazování diverzity narazit. Rozmanité pracovní…

Read More

Energetický management pro veřejnou správu

Energetický management pro veřejnou správu

10. ročník konference o energeticky úsporných opatřeních , využívání OZE a hospodárném nakládání energií v organizacích veřejné správy se bude zabývat těmito tématy: Zavádění energetického managementu Úspory energií v budovách Monitorování spotřeby energií a vyhodnocování dat o spotřebě Úspory v osvětlení Využívání obnovitelných zdrojů Financování energeticky úsporných opatření

Read More