Přeskočit na obsah

Město a světlo 2022

  • od
Město a světlo
21Čvn2022
21Čvn2022

SVĚTLO v architektuře veřejného prostoru, SVĚTLO z hlediska techniky a technologií, SVĚTLO jako téma pro investory, výrobce a dodavatele, SVĚTLO v jeho environmentálních souvislostech, SVĚTLO z pohledu legislativy a dotací. Nejen o tom budou diskutovat zákonodárci, zástupci ministerstev, municipalit, odborné a vědecké veřejnosti a všech, kteří se pohybují v oblasti veřejného osvětlení českých měst a obcí.

Konference Město a světlo - moderní město mezi světlem a tmou
KDY: 21.6.2022
KDE: O2 Universum/online

 

Pořádáno pod záštitou paní HELENY LANGŠÁDLOVÉ, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a pana JANA CHABRA, radního hl. m. Prahy.

Program

Moderuje Michala Hergetová

8.00 Zahájení registrace účastníků
9.00 Zahájení konference

9.10 Panel 1: Světlo – architektura – veřejný prostor
prof. Ing. arch. Roman Koucký, Fakulta architektury ČVUT v Praze
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hl. města Prahy
Ing. arch. Jiří Řezák, QARTA Architektura, s. r. o.
Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., Národní památkový ústav

10.00 Komerční přestávka

10.05 Panel 2: Světlo – environmentální souvislosti
doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., senátor, Senát Parlamentu ČR

10.55 Komerční přestávka

11.00 Panel 3: Světlo – technika
Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Ing. Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce, a. s.
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., předseda České společnosti pro osvětlování, z.s.
Ing. Jiří Skála, odborný garant veřejného osvětlení

zástupce FRONTIER TECHNOLOGIES s.r.o.

11.50 Oběd

12.50 Panel 4: Světlo – investoři – dodavatelé – výrobci
Tomáš Jílek, předseda představenstva, Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Ing. Petr Palička, Penta Investments
zástupci investorských, dodavatelských a výrobních společností

13.40 Komerční přestávka

13.45 Panel 5: Světlo – legislativa – dotace
Ing. Jan Klečka, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

14.35 Komerční přestávka

14.40 Panel 6: Panel politiků
Mgr. Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů
Mgr. Michal Vozobule, náměstek primátora statutárního města Plzeň pro oblast dopravy a životního prostředí

15.30 Předpokládané ukončení konference

19.00 Večerní setkání pro zástupce partnerů v Rezidenci primátora hl. m. Prahy

 

Napsat komentář