Přeskočit na obsah

Procurement Forum vyzdvihne nové potřeby nákupu

  • od
Procurement Forum 22
30Lis2022
30Lis2022

Praha

Na odborném setkání Procurement Forum, které se bude konat 30. listopadu v Praze, otevřou vystupující aktuální výzvy spojené s nákupem. V programu zazní témata spojená s energiemi, nespolehlivostí dodavatelského řetězce nebo se závazky firem směrem k udržitelnosti.

Nákup ve firmách aktuálně čelí zásadním výzvám, ke kterým se v minulosti těžko hledá srovnání: Jak nakupovat, když není co? Jak nakupovat v čase neustále se měnících ceníků surovin a energií? Jak nakupovat, když je dodavatelský řetězec nespolehlivý? Jak nakupovat udržitelněji a plnit závazky firmy?

Blue events nové logo 2022O tom, jak v těchto zásadních tématech obstát a přispět k fungování a udržení celého odběratelsko -dodavatelského řetězce a konkurenceschopnosti firem bude letošní ročník konference Procurement Forum, kterou pořádá společnost Blue Events.

O obstarávání druhotných zdrojů a potenciálu green sourcingu promluví Cyril Klepek, zakladatel Cyrkl Zdrojová platforma.

Novinku v podobě nákupu elektřiny přímo od výrobce jako alternativu nabízející stabilitu v době energetické nejistoty představí výkonný ředitel Solární asociace, Jan Krčmář.

Skrytá rizika v dodavatelském řetězci odhalí Petr Krejčí, Presales Consultant z Dun & Bradstreet Czech Republic.

Zkušenosti se zásadní proměnou vztahu oddělení nákupu a obchodu v rámci firmy bude sdílet Lukáš Večeř, místopředseda představenstva a ředitel nákupu společnosti Motorpal.

O budovaní vazeb s dodavateli a výstavbě nové továrny na zahraničním trhu bude mluvit Milan Jeřábek, Supply Chain Director tuzemské jedničky ve výrobě krmiv VAFO Praha.

Kdy se může dodavatel oprávněně dovolávat okolnosti vyšší moci a kdy půjde o tzv. podstatnou změnu okolností s právem domáhat se obnovení jednání o smlouvě objasní advokáti – společníci Roman Felix a Jakub Morávek z Felix a spol. advokátní kancelář.

Kompletní program a další informace, včetně nabídky aktuálních slev v rámci registrace, je možné najít na www.procurementforum.cz.

Napsat komentář