Security 2020

Security 2020
10Zář2020
11Zář2020
Security 2020

Praha

Konference Security pořádaná společností AEC, předním poskytovatelem služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, je největší nezávislou akcí svého druhu v České republice. Setkání se každoročně účastní okolo 600 zájemců o řešení aktuálních otázek bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Za dobu své existence od roku 1992 konference získala status mimořádného podniku, který se věnuje výměně praktických poznatků, formulování těch nejožehavějších otázek a nastiňuje jejich řešení. Akci pravidelně navštěvuje řada stálých klíčových účastníků mezi odbornou veřejností ze státní i soukromé sféry, každým rokem však přibývají další nové tváře.

Každoročně se nám daří oslovovat přední IT odborníky věnující se oblasti bezpečnosti ICT, kteří na konferenci prezentují aktuální případové studie. Velký důraz je kladen na odbornou úroveň jednotlivých přednášek a maximální přínos pro účastníky.

Počínaje ročníkem 2020 bude konference rozšířena do dvoudenního formátu, o nějž požádali sami účastníci. Důvodem je především rostoucí prestiž akce, respektive zvyšující se počet účastníků a rozšiřování programové náplně. Díky novému formátu bude možné rozdělit technicky zaměřené a velmi vyhledávané workshopy do jednoho a hlavní konferenční program do druhého dne.

KDY: 10.-11.9.2020
KDE: Clarion Congress Hotel Prague

Konference tradičně proběhne paralelně ve dvou sálech (Manažerský a Technický) s rozdílným programem. Účastníci budou moci volně přecházet, a sestavit si tak vlastní program, který bude plně vyhovovat jejich zájmům. Prezentace v obou sálech budou rozděleny do samostatných bloků se společným tématem, přičemž každý blok uchopí danou problematiku z odlišného pohledu.

 

Více na https://konferencesecurity.cz/

Kategorie  EVENT PARTNER

Leave a Comment