Přeskočit na obsah

SpeedCHAIN 2023

  • od
13Zář2023
13Zář2023

Praha

Logistická konference SpeedCHAIN 2023, která se letos bude konat 13.9.2023, představuje platformu spojující tematicky zkušenosti firem s fungováním dodavatelského řetězce v krizových podmínkách světové pandemie s jejich očekáváním změn, které předurčí podobu dodavatelského řetězce nového, post pandemického.

Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN je dnes největší akcí svého druhu v regionu střední Evropy. Každoročně se v pražském Břevnovském klášteře schází téměř 700 logistických osobností.

Jejím posláním je podílet se na utváření a rozvoji moderní české logistiky, její efektivní integraci do regionální logistiky středoevropského regionu ve vazbě na společný evropský trh. Poskytuje prostor pro širokou odbornou diskuzi zejména logistických odborníků z oblasti průmyslové výroby, mezinárodního obchodu a smluvní logistiky.

ReliantGroupTato logistická konference je produktem skupiny RELIANT Group, představuje významnou platformu pro výměnu odborných informací a názorů a nabízí příležitost upozornit na příklady best practice v lokálním, regionálním, evropském a globálním měřítku.

Odborná konference je simultánně tlumočena ČJ/AJ a je určena především vrcholovým manažerům českých a nadnárodních providerů logistických služeb, dopravcům, Supply Chain managerům, IT specialistům, konzultantům, představitelům státní správy, zástupcům akademických institucí a logistikům z obchodní a výrobní sféry.

Nedílnou součástí programu je logistický networking i slavnostní večer V.I.P. Logistic Rendezvous.

Cílové skupiny

Jak vyplývá z obsahové náplně, konference je určena jasně definované skupině profesionálů odpovědných za efektivní fungování výrobních, obchodních a logistických procesů. Dvojjazyčnost celé akce umožňuje zacílit kromě česky mluvících odborníků i na vrcholové zahraniční manažery působící jak v ČR, tak i v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy.

  • Stále větší podíl na výsledné cílové skupině mají vrcholoví manažeři výrobních a obchodních společností
  • Druhou významnou skupinu tvoří představitelé firem poskytujících profesionální logistický servis
  • Třetí významnou skupinu tvoří představitelé dopravních a spedičních společností
  • Čtvrtou početně významnou skupinu tvoří dodavatelé techniky a technologií pro moderní (vysokozdvižné vozíky, regálové systémy, transportní systémy, EZS, WMS, …)
  • Poslední skupinu tvoří představitelé akademické sféry, státních institucí, výzkumných organizací, poradenských firem, atd.

Napsat komentář