Přeskočit na obsah

Technologická konference 2023

  • od
Technologická_konference_2023_LI_Speaker
21Bře2023
21Bře2023

Praha

Technologická konference 2023, s podtitulem UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST: Člověk a moderní technologie, nabídne vedle vstupního zamyšlení nad potenciálem využití umělé inteligence v logistické praxi celkem čtyři přednášky předních odborníků na jednotlivá profilová témata. Ta dále rozvedou účastníci dvou panelových diskuzí, věnovaných postupně perspektivám a případným limitům další automatizace procesů, masívní digitalizaci dat a tempu přechodu na nízkoemisní přepravu zboží a osob v globálním měřítku.

Sustainability, ve smyslu dalšího rozvoje podnikání udržitelného z hlediska sociálního a z hlediska životního prostředí, je stále častěji předmětem diskuzí nejen na úrovni makroekonomické, ale i v podmínkách podniku. Události posledních let tuto diskuzi nejenže nepotlačily, ale naopak jí daly o poznání pragmatičtější konotaci. To platí pro podnikání napříč celým dodavatelským řetězcem, a tedy i v logistice.

Letošní tradiční Technologická konference naváže na minulé úspěšné ročníky a tentokrát se zaměří zejména na trendy budování udržitelné logistiky blízké budoucnosti.

Program konference letos bude akcentovat hned tři oblasti požadavků, jejichž naplnění bude mít klíčový vliv na stupeň udržitelnosti dalšího podnikání v logistice:
• První z nich je další zvyšování efektivity jednotlivých procesů cestou jejich pokračující automatizace, digitalizace datových toků a nasazení prvků umělé inteligence
• Druhou a neméně významnou oblastí je ekomobilita a nízkoemisní dopravní logistika, jejíž rozvoj je prozatím významně limitován nedostatečnou infrastrukturou
• Konečně poslední oblastí, jež bude v budoucnosti významně ovlivňovat strategii udržitelného podnikání, bude jednotná metodika sledování environmentálních dopadů lidské činnosti a nefinanční ESG reporting.

Přijďte, ptejte se našich řečníků a diskutujte s profesionály z logistiky!

Napsat komentář