Přeskočit na obsah

Obalko 2021

  • od
Obalko 2021

OBALKO je český a slovenský dvoudenní obalový kongres o aktuálním stavu obalového průmyslu, novinkách a trendech. Účastníkům poskytuje možnost navázání nových kontaktů nebo inspiraci pro jejich budoucí kroky v oblasti obalových materiálů a technologií. Kongres se koná pravidelně pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Hlavní částí kongresu OBALKO je celodenní konference složená z dopolední a odpoledních sekcí. Tuto část navštíví každoročně více než 400 obalových profesionálů z České i Slovenské republiky.

Další ročník se bude konat 27.-28.1.20201 v Praze

Dopolední sekce, plná inspirace, je zahájená úvodním slovem, na které navazují různé prezentace a přednášky věnující se tématu celého kongresu. Na ně navazuje panelová diskuze, kde vystoupí jak zastánci tak odpůrci aktuálních obalových témat.

Odpolední program kongresu je rozdělen do tří sekcí – marketingové, technologické a transportní. Sekce Marketing & design je věnována obalům (Packaging) jako pátému P v marketingovém mixu vedle hlavních čtyř parametrů: Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Promotion (propagace). Díky aktuálním případovým studiím zjistíme, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.Sekce Technologie & transport se věnuje tématům, jako jsou robotizace a automatizace balení, přepravám balení, identifikaci a značení obalů. Sekce udržitelnost je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí.

BizPACK představuje systém 10 minutových speed-datingových setkání v době oběda. Partneři i účastníci kongresu mohou projevit zájem o schůzku s druhou stranou. Partneři budou moci vybírat z aktuálních registračních seznamů.

Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové soutěže Obal roku. Dozvíte se, která obalová řešení byla vyhodnocena jako nejlepší, a to v několika soutěžních kategoriích.

Programem i strukturou účastníku nabízí kongres ideální prostředí pro budování vztahu se stávajícími i potenciálními klienty. Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer, který nabízí skvělý prostor pro networking i v neformální uvolněné atmosféře. Nad skleničkou můžete pokračovat v diskusích zahájených během konferenčního dne, nebo začít diskuse zcela nové.

Napsat komentář