Přeskočit na obsah

POWER BI Day 2018

POWER BI DAY

Ukázky na reálných datech

V polovině měsíce března se konala konference Power BI Day, zaměřená na produkt Power BI, jako nástroje pro zpracování reálných dat a jejich následnou vizualizaci.

Celodenní konference postupně provedla účastníky všemi zákoutími Power BI a hlavním přínosem byla možnost zpracovat se simulovanými reálnými daty, a tak vyzkoušet, jak dojít co nejsnáze k výsledné prezentací zpracovávaných hodnot. Účastníci se tak seznámili se samotným Power BI a jeho možnostmi a vlastnostmi, kdy asi pro většinu z nich byla poobědové přednáška se zaměřením na vizualizaci dat a hned ta následná se zaměřením na optimalizaci datového modelu. Samozřejmě pro mnohé byl velmi důležitý i jazyk DAX, používaný pro stavbu mnohých finálních projektů.

Jako vyšší dívčí pak bylo probráno plánování Power BI infrastruktury a pro nemalou skupinu zájemců zde čekalo seznámení s vývojovým GOPASprostředím tohoto zajímavého produktu. Úplný konec pak patřil certifikacím na Power BI a MOS.

Myslíme si, že tato konference nebo školení, chcete-li, byla zcela jistě pro velké množství přítomných přínosem, především pro formu, jakou byla podána. Většina témat nebyla probírána tak zvaně „z luftu“, ale formou ucelených bloků, kdy uživatelé si mohli vyzkoušet a pracovat s reálnými daty, například formou řešení od začátku až po konečný výsledek. Proces seznamování se s Power BI mnohým zprůhlednila případová studie, která byla použita jako modelový příklad právě pro systém seznámení se s produktem a jeho možnostmi od začátku až do konce.

Šikovný nápad. GOPASu se opět podařilo dát dohromady výukový tým, kdy všichni přednášející byli k dispozici po celou dobu semináře a byli připraveni zodpovědět všechny dotazy zájemců ať už z fóra nebo individuální dotazy o přestávkách.

-LiM

Štítky:

Napsat komentář