URBIS Smart City Fair 2019

URBIS Smart City Fair

Po roce se na brněnské výstaviště vrací projekt, který se jako jediný ve střední Evropě cíleně zaměřuje na problematiku Smart city a spojuje do jednoho místa a termínu konferenci se špičkovými zahraničními řečníky a prezentaci firem s nabídkou konkrétních řešení. Druhý ročník veletrhu URBIS Smart City Fair proběhne již ve dvou pavilonech a s doprovodným programem na osmi pódiích. Přijeďte ve dnech 5. a 6. 6. 2019 do Brna, nikde jinde se o chytrých městech a obcích nedozvíte víc!

URBIS Smart City FairURBIS Smart City Fair 2019 naváže na loňský premiérový ročník, který odstartoval intenzivní veřejnou diskuzi na téma zavádění chytrých řešení do našich měst a obcí. Opět vytvoří platformu pro sdílení nápadů, prezentaci řešení a dobré praxe nejen v rámci střední Evropy. Dějištěm veletrhu budou pavilony G1, G2 a přilehlé volné plochy.

Stejně jako loni bude těžištěm dvoudenní odborný doprovodný program se špičkovým obsazením. Nové je jeho zaměření na evropské projekty Science meets Parliaments/Science meets Regions a RUGGEDISED, které budou pilířem prvního konferenčního dne. Jednání druhého dne zahájí Smart City Summit V4+ a program se soustředí na problematiku střední Evropy a zavádění chytrých řešení do měst a obcí různé velikosti. Významnou novinkou je pracovně-prezentační CityOne Arena, kde se představí nové technologické koncepty. Rozšířený prezentační prostor dostanou také start-up projekty. Cílem všech novinek a celého veletrhu je usnadnit a urychlit zavádění konceptu Smart city do českých měst a obcí tak, aby se v nich občanům žilo lépe.

Veletrh URBIS Smart City Fair oslovuje především odborníky z veřejné správy – krajů, měst, obcí i mikroregionů. Inspiraci zde určitě najdou také zástupci univerzit, inovačních firem a v neposlední řadě aktivní občané, kteří se chtějí podílet na rozvoji svých obcí a měst.

Konferenční program bude opět velmi nabitý. První den představí své vize i hotové projekty zahraniční města, u kterých se můžeme v rozvoji koncepce Smart city inspirovat, zatímco druhý den bude prezentovat zkušenosti a plány středoevropských měst. Vedle hlavního sálu budou jednání probíhat v pěti dalších zaměřených na klíčová témata ročníku: digitální město, vodu, energetickou politiku, chytré čtvrti a udržitelnou dopravu. Mezi hlavními řečníky jsou ohlášeni zástupci Evropské komise, evropských projektů, zahraničních univerzit, ministerstev i významných organizací řídících zavádění inovativních technologií.

Druhý den bude věnován výměně zkušeností v rámci střední Evropy. Na hlavním pódiu se uskuteční Smart City Summit V4+ s vysoce kompetentní účastí nejen ze zemí Visegrádské čtyřky. Zastoupena budou jak ministerstva, do jejichž gesce patří regionální rozvoj, tak chytrá města různých velikostí a jejich konkrétní řešení. Sdílení zkušeností a dobré praxe proběhne na třech různých úrovních – ministerské, velkých měst a menších měst. Potvrzena je například účast Prahy, Bratislavy, Vídně, Varšavy, Budapešti, Brna a Ostravy.

Více informací najdete na webu www.smartcityfair.cz.

Leave a Comment