Přeskočit na obsah

TRAVELCON 2020

 • od
Travelcon

Ve dvou dnech plných přednášek, workshopů a diskuzí se otevřou otázky současných trendů turismu, na které odborníci na cestovní ruch i profesionálové z branže přinesou nové a mnohdy neočekávané odpovědi.

Co Vám dva dny plné přednášek přinesou?

Inspirace, přehled, kontakty, dobré i špatné případové studie a mnoho dalšího!

Cílem je připravit komerční i nekomerční subjekty na nadcházející sezonu, seznámit je s aktuálními trendy turismu a inspirovat je k dalším krokům v jejich podnikání. Konference chce tak přispět k celkovému zlepšení kvality služeb v regionu. Navíc mimo přednáškové bloky mají účastníci prostor k networkingu, navázání nových kontaktů a spolupráce.

Těšit se můžete na tyto přednášky:

 • Nové směry cestovního ruchu v jižních Čechách
 • Cestovní ruch z pohledu podnikání
 • Příklady dobré praxe ze zahraničí
 • Nejlepší marketingové kampaně v cestovním ruchu
 • Vztah médií a turismu
 • Právní pasti v cestovním ruchu
 • Creator House – unikátní projekt
 • Automatizace procesů v cestovním ruchu
 • Co přinese regionální letiště svému okolí – dobrá praxe
 • Jak získávat investice do destinací

Speciální program pro turistické destinace:

 • Formy financování destinací v ČR (zaměstnanci, provoz, marketing)
 • Certifikace DS a další plány CzechTourismu
 • Příklady dobré praxe a inspirace z DS v ČR
 • Příklady dobré praxe a inspirace z DS v zahraničí (financování, marketing, provoz)
 • Jak získat peníze do destinace (žádosti, plnění, služby)
 • Nejčastější problémy v rozvoji a řízení destinace

Speciální program pro ubytovatele a gastroprovozy:

 • Připravujeme workshopy, diskuze, praktické ukázky.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Napsat komentář