Přeskočit na obsah

CFO Congress 2024: Hledání nových cest

  • od
stach_tz_cfo
30Kvě2024
30Kvě2024

Praha

Dynamicky se proměňující prostředí trhu zkouší finanční ředitelky a ředitele v jejich schopnosti být flexibilní a adaptovat se. Jak čelit výzvám v oblastech s těžko predikovatelným vývojem, jako je energetika nebo úrokové sazby, ale také balancování úspor a investic či implementace nových technologií (včetně AI) do finančního řízení? O tom budou diskutovat oboroví experti na konferenci CFO Congress, kterou pořádá společnost Blue Events 22. května v České národní bance v Praze.

Blue events nové logo 2022Ekonomické aspekty současného dění na trhu probere nejprve David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Ve své prezentaci o skrytých finančních výzvách předloží publiku účet v podobě žádoucích budoucích investic v oblastech jako energetika, dopravní infrastruktura, školství nebo důsledky demografických změn. Tato fiskální predikce však stojí ještě nad rámec oficiálního státního dluhu a je dobré ji na makroekonomické úrovni brát v potaz.

Dalším dílkem skládačky na téma jak se připravit na budoucnost je otázka měnového rizika a jeho řízení v nestabilním prostředí. Pavol Compeľ ze společnosti Convera přiblíží, jaký výhled čeká českou korunu z hlediska měnových výkyvů a jejich dopadů na ziskovost firem. Dále nastíní vybrané možnosti měnového zajištění, tzv. hedgingu a moderní přístupy k vytvoření firemní strategie na řízení kurzovního rizika.

Makroekonomický obrázek doplní Tomáš Ervín Dombrovský, analytik platformy Alma Career (dříve LMC), čerstvými daty z trhu práce. Odpoví na otázky, jak a kdy se pokles míry inflace z kraje roku 2024 projeví na výši reálných mezd a hospodaření zaměstnanců nebo jaké jsou bariéry pro změny zaměstnání a profesní či karierní posuny. Česká republika se řadí dlouhodobě k zemím OECD s nejnižší mírou fluktuace na pracovním trhu. Získávat a rozvíjet v tomto prostředí nové talenty představuje výzvu.

Jak se díky AI lépe rozhodovat

Jedním z nejsilnějších hybatelů všech oblastí řízení firem je jednoznačně umělá inteligence a s ní spojený technologický rozvoj. Téma otevřou společným příspěvkem Senta a Miloš Čermákovi, kteří vedle svých dalších aktivit také společně pod značkou Inspiruj.se pořádají kurzy pro jednotlivce i firmy ohledně ovládnutí nástrojů AI. Publiku přiblíží, jak nás nástup umělé inteligence a velkých jazykových modelů (LLMs) posouvá a zlepšuje v oblasti kreativity, osobní produktivity, práce s daty i s hlasem. Pomohou proniknout do tajů GPT-4, Claude-3, Perplexity, Gamma.ai nebo ElevenLabs a hledat v nich inspiraci pro práci i osobní rozvoj.

Umělou inteligenci jako podnikovou revoluci v detailnějším pohledu přinese přednáška dalšího AI experta, Jana Hejtmánka ze společnosti Deloitte. Zaměří se na to, jaký dopad na podniky má zejména generativní AI, a zdůrazní důležitost jejího vnímání nejen jako technologického projektu, ale jako mocného hybatele změn v podnikových operacích. Umělá inteligence totiž nabízí způsob, jak provést významné změny ve velkém rozsahu a její přijetí může výrazně zlepšit nákladovou efektivitu i celkovou transformaci podniku.

Tomáš Bezek ze společnosti Webglobe Jan Moravec ze Salesforce navážou tématem demokratizace a personalizace dat. Jde o klíčové trendy v oboru řízení financí, které rovněž výrazně posiluje umělá inteligence. Pohledem zkušeností společnosti Webglobe prozkoumají praktické a hmatatelné příklady toho, jak může chytrá technologie usnadnit tyto procesy tím, že poskytuje přehled, automatizuje řízení a zlepšuje rozhodování.

Tuto oblast skvěle doplní Andrej Winter z výzkumné agentury Kantar. Ukáže jak zajistit, aby investice do marketingu přinášely kvantifikovatelné přínosy, které jsou v souladu se strategickými cíli firmy. Díky pokrokům v umělé inteligenci lze měřit návratnost ze všech typů médií, ať už online nebo offline kanálů. Marketingová exekuce tak přestává být pěkným příběhem, který má top management „nakoupit“, ale stává se investičním projektem, který má svou přesně měřitelnou návratnost v klíčových parametrech jako zisk, tržby, nebo akvizice nových zákazníků.

Výzva jménem ESG

Svůj prostor dostane také ESG reporting jako další faktor ovlivňující řízení firem ve všech sférách. Díky Lýdii Rosové, která se věnuje ESG ve Škoda Group, a Lukáši Ferklovi z konzultantské firmy Envitrail, se účastníci konference mohou podrobně seznámit s tím, jak ve firmě nastavit systém zodpovědností za jednotlivé ESG aspekty. Dvojice představí potřeby Škoda Group z pohledu ESG reportingu a uhlíkové stopy výrobků, co to znamená pro dodavatelský řetězec a jakou konkrétní podporu v této oblasti požadovat po konzultační firmě. Příspěvek zakončí praktickými postřehy ze zavádění nefinančního reportingu.

Firmy se s problematikou ESG setkávají nejen ve vztahu obchodních partnerů v rámci dodavatelského řetězce, ale také při jednání s finančními institucemi. Jak konkrétně může banka přispět k zelené transformaci, ukáže závěrečný příspěvek zástupců VÚB Banky Praha Kateřiny Bůžkové a Mateje Molčana a finančního ředitele Letiště Praha Jana Vokouna.

V odpolední části programu se mohou účastníci konference připojit svými dotazy do shrnující diskuze s finančními řediteli a ředitelkami a top manažery Pavlem Hadrbolcem (T-Mobile)Barborou Havířovou (ICE Industrial Services)Martinem Kudrnou (Seyfor) a Michalou Šimonovou (Emco). Celým programem bude provázet moderátor Daniel Stach.

CFO Congress z produkce společnosti Blue Events je oborové setkání finančních ředitelek a ředitelů a všech, kdo odpovídají za finanční agendu ve firmách. Od prvního ročníku v roce 2011 se kolem kongresu podařilo vybudovat komunitu, která se každoročně setkává v počtu dvou set lidí. O prestiži události vypovídá také skladba účastníků. Nadpoloviční většinu představují finanční ředitelky a ředitelé z řad špičkových firem působících na českém trhu. Kongres vytváří otevřený prostor pro diskusi k aktuálním trendům v agendě CFO.

Napsat komentář