Přeskočit na obsah

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 12

Člověk, stavba a územní plánování
07Lis2018

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Thákurova 7, Praha 6

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 12), která se bude konat ve středu 7. 11. 2018.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který je předkládán k zařazení do databáze Scopus.

Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč.

Napsat komentář