Přeskočit na obsah

Efektivní nemocnice 2021 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí

  • od
Banner EFEKTIVNÍ NEMOCNICE
23Lis2021
24Lis2021

Praha

Ve dnech 23.11.2021 a 24.11.2021 se v Praze uskuteční již 16. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2021 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se již více než 15 let zabývá oblastí zdravotnictví.

Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijali prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, dr. h. c., předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD., předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Roman Kraus, MBA, ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr průmyslu a dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová a také rektor Univerzity Karlovy
v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Zahajovací diskusní blok bude zaměřený na témata, která jsou blízká všem debatujícím odborníkům, jako například restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí, plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví, restrukturalizace kompetencí lékařů a sester či elektivní péče a větší rozsah výkonů placených DRG.

Pozvání do prvního diskusního bloku aktuálně přijali ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA, předseda představenstva Nemocnice AGEL Říčany prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a předseda Sdružení praktických lékařů České republiky MUDr. Petr Šonka.

Rovněž v rámci druhého diskusního bloku budou předmětem diskuse plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví a restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí. Dalšími tématy diskuse budou změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví, investiční rozvoj nemocnic, plán větší efektivity nemocnic (elektronizace, změna přístupu v organizaci péče)
a strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému, podpora vědy a výzkumu).

Aktivně se této diskuse budou účastnit doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (místopředseda a člen, Výbor pro zdravotnictví – PSP ČR, koordinátor program. týmu zdravotnictví, Občanská demokratická  strana), JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. (odborná mluvčí pro oblast zdravotnictví a advokátka, Česká strana sociálně demokratická), MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (přednosta kliniky, Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN, Fakultní Thomayerova nemocnice; KDU-ČSL), Ing. Michaela Matoušková, MPA (náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj; členka předsednictva, Starostové a nezávislí) a také prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor, Univerzita Karlova).

Třetí diskusní blok se bude věnovat optimálnímu nastavení spolupráce Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů směrem k lepší péči pro české pacienty. Diskutovat se bude rovněž nad aktuálně vládou nastaveným směrem v celostátní onkologické péči, zaváděním nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty nebo prevenci a optimálním nastavením preventivních programů.

Do tohoto diskusního bloku přijali pozvání prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, z.s. Ing. Ladislav Friedrich, CSc., náměstek ředitele pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. David Šmehlík, MHA, předseda, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. Mgr. Václav Krása, ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., prezident Asociace mužů sobě z.s. Ing. Stanislav Kolb.

Během odborné konference proběhne tradičně také vyhlášení nejlépe hodnocených nemocnic v rámci 16. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“ a nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven v rámci 7. ročníku celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“.

Další detailní informace o odborné konferenci Efektivní nemocnice 2021 naleznete na webových stránkách www.hc-institute.org.

 

Napsat komentář