Přeskočit na obsah

MANAGEMENT ve 21. století

  • od
Institut Equilibrium
13Říj2021
13Říj2021

Praha

Zveme vás na konferenci spolupořádanou Institutem Equilibrium, Českou manažerskou asociací a Národním centrem průmyslu 4.0 s názvem „MANAGEMENT ve 21. století“, která se bude konat dne 13. 10. 2021 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague.

Svět 21. století se prudce vyvíjí, internet trvale dynamicky mění ekonomické, celospolečenské i politické vztahy. Chceme si zachovat nebo zvýšit životní úroveň, ale současně začínáme mít opravdovou obavu o stav naší planety. Do toho přišla celosvětová pandemie. Řídit cokoliv v prosíťovaném, dynamicky měnícím se světě a v prostředí, které nás obklopuje, je nesmírně obtížné a vyžaduje zcela nové pohledy a přístupy. Vyžaduje manažery pro 21. století.

Institut Equilibrium logoModerní manažer musí být schopen vyvažovat velké množství faktorů v neustále měnících se podmínkách výroby, logistických řetězců, měnící se situaci na trhu finančním, na trhu surovin i na trhu práce při stále rostoucích požadavcích na ochranu planety. Má sice k dispozici moderní komunikační prostředky, ale ty mu někdy pomáhají a někdy hrají proti němu. Výrazně se komplikují legislativní předpisy a procesy.
Hledání dynamické rovnováhy je manažerovým denodenním úkolem. Přitom nesmí ztratit strategický nadhled, nesmí a nemůže pracovat bez dlouhodobého kompasu. Musí být schopen samostatně kriticky uvažovat a přijímat rychle zásadní rozhodnutí.

Konference „Management pro 21. století“ byla připravena ve spolupráci Institutu Equilibrium, České manažerské asociace a Národního centra Průmyslu 4.0 za podpory mnoha dalších institucí a jednotlivců. Vystoupí na nich špičkoví manažeři velkých institucí, generální ředitelé českých výrobních podniků i inovátoři metod řízení se strategickým způsobem uvažování. V řadě vystoupení se odrážejí manažerská poučení z doby pandemie, ale i celosvětové trendy v postpandemické době.

Konference by měla pomoci širší veřejnosti pochopit současné problémy řízení složité společnosti a české ekonomiky v období transformace, měla by pomoci k postupnému nastavení nového myšlení pro moderní českou společnost.

Na konferenci se můžete registrovat prostřednictvím formuláře na stránkách i-equilibrium.cz https://i-equilibrium.cz/akce/management-ve-21-stoleti/, kde najdete i další podrobnosti.

Napsat komentář