Přeskočit na obsah

Optické komunikace 2018

Optické komunikace 2018
25Říj2018
26Říj2018

V letošním roce bychom se vedle tradičních témat rádi zaměřili i na oblast optických sítí a technologií pro energetiku a Industry 4.0.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, telekomunikační operátory, dodavatele technologií, měřicí techniky, poskytovatele služeb, akademické pracovníky i zástupce obcí a státní správy.

V úvodním bloku budou zvané přednášky na téma:

Světlo ve službách společnosti Strategie AV21
Chytré sítě Smart Grids a fotonické technologie
Nové směry ve vláknové optice
V dalších blocích jsou vítány příspěvky zejména z těchto oblastí:

Technologie, řešení a sítě NGN/NGA
Fotonické technologie pro Industry 4.0
Optické sítě pro energetiku
Optické přenosové systémy a síťové prvky
Optická vlákna, kabely a komponenty
Planární optické a optoelektronické integrované součástky
Pasivní a aktivní součástky, jejich výroba a testování
Lasery a zesilovače
Instalace, měření, diagnostika a údržba optických kabelů
Vláknové a planární senzory
Zpracování optického signálu
Organické materiály pro optiku a optoelektroniku
Optické nanovlnovody
Přenos optického signálu volným prostorem (FSO spoje, LIFI, VLC a IoT)
Biomedicínské aplikace vláknové optiky a optoelektroniky
Optické materiály
Obrazová fotonika

Napsat komentář