Přeskočit na obsah

PRO-ENERGY CON

PRO-ENERGY Con
15Lis2018
16Lis2018

Odborná konference PRO-ENERGY CON, pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konference skýtá možnost si méně formálním způsobem v přívětivém prostředí moravské vinařské oblasti vyměnit názory a postoje na aktuální dění v energetice s dalšími profesionály z oboru.

První den konference je rozčleněn na čtyři panelové diskuse napříč všemi energetickými odvětvími. Večer pak následuje neformální setkání účastníků v prostředí moravského sklípku s bohatým občerstvením a samozřejmě ochutnávkou nejrůznějších vín. Druhý den se účastníci konference mohou zúčastnit exkurze.

Program 15.11.2018 (čtvrtek)
8.30 - 10.00 registrace účastníků

I. blok – Market design energetických trhů
Moderátor: Michal Hudec, předseda, Združenie dodávateľov energie
Úvodní prezentace: bude doplněno
Převáží v budoucnosti model trhu „Energy only market“, nebo přibydou kapacitní platby? Jaké bude postavení zákazníka po aplikaci nového tržního nastavení, uvedeného v Zimním energetickém balíčku? Směřují energetické trhy k zásadní revoluci?

Panelisté:

Ing. Jiří Gavor, jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií
Ing. Milan Sedláček, ředitel pro EU záležitosti a strategii, eustream
Ing. Juraj Šedivý, vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, OKTE
Ing. Karel Šimeček, předseda, Sdružení velkých spotřebitelů energie
Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, PhD., vedoucí obchodní strategie, Veolia
zástupce právní kanceláře
11:30 - 12:00 přestávka na kávu a malé občertstvení

II. blok – Energetika a průmysl 4.0
Moderátor: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Úvodní prezentace: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Mění se pojetí energetiky s nastupujícím trendem přechodu průmyslu ke zvýšené potřebě digitalizace a automatizace procesů? Jaká má být role energetických společnosti v procesu přerodu průmyslu na průmysl 4.0?

Panelisté:

Jiří Borkovec, výkonný ředitel, Česká technologická platforma Smart Grids
Marek Paál, ředitel Sekce distribučních služeb, SPP Distrbucia (oslovený)
zástupce energetické/ESCO společnosti (oslovený)
zástupce společnosti Siemens (oslovený)
zástupce technologické společnosti (oslovený)
13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

III. blok – Smart a/nebo efektivně
Moderátor: Mgr. Jan Fousek, člen představenstva, Svaz moderní energetiky
Úvodní prezentace: bude doplněno
Současným trendem jsou chytrá řešení a energetická efektivita. Podporují se tyto trendy, nebo jsou místy spíše v rozporu? Jsou chytrá řešení energeticky efektivní či naopak mohou být energeticky efektivní řešení považována za smart řešení?

proenergy conferencePanelisté:

Ing. Róbert Máček, energetický specialista, ENVIROS
Ing. Miroslav Mareš, předseda Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů
Pavel Pelčák, manažer financování energetických projektů, Komerční banka
Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu společnosti FENIX Trading
Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc., technický ředitel společnosti ENERGO-ENVI
zástupce výrobce z OZE
16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

IV. blok – Moderní paliva v dopravě
Moderátor: Jan Horčík, šéfredaktor, portál hybrid.cz
Úvodní prezentace: bude doplněno
Řada zemí v Evropě směřuje k postupnému zákazu ropných paliv pro dopravu. Jaké či jaká paliva jsou schopná nahradit ropná paliva a dají se nazvat palivem/palivy budoucností? Dokážeme žít za dvacet let bez ropných paliv?

Panelisté:

Miloslav Černý, předseda představenstva, České přístavy (předběžně potvrzený)
Milan Fořt, obchodní ředitel, Bonnet
Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D., viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (oslovený)
zástupce společnosti ČEPRO (oslovený)
zástupce společnosti PRE (oslovený)
zástupce petrolejářské společnosti (oslovený)
18:30 Závěr 1. dne konference – Ing. Martin Havel, Ph.D., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

Program 16.11.2018 (pátek)
11.00 exkurze do technického zázemí zámku Lednice - umělé jeskyně pod zámkem, kde je zrestaurovaná elektrorozvodna z roku 1903.

Ukončení akce kolem 14 té hod.

Napsat komentář