Přeskočit na obsah

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie
25Lis2018
27Lis2018

Orea Hotel Voroněž

Křížkovského 458/47, Brno, Česká republika

Zveme Vás na VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, jehož součástí bude také 19. Hejhalův den. Sjezd se bude konat ve dnech 25.–27. listopadu 2018 v Brně v hotelu Voroněž.

Jedná se o největší setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů a velmi nás těší, že se našeho kongresu pravidelně účastní také kolegové ze Slovenska. Kromě kardiochirurgů a cévních chirurgů každoročně srdečně zveme i odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, angiologii, neurologii, podologii a všechny ostatní oblasti, bez jejichž spolupráce se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. Rovněž rádi uvítáme naše nejbližší spolupracovníky anesteziology, intenzivisty, perfuzionisty a zdravotní sestry.

Cílem je připravit pro Vás po odborné stránce zajímavý program, a proto kromě domácích odborníků zveme také specialisty ze zahraničí. V rámci zahájení kongresu zazní slavnostní přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie a účast přislíbili i další zahraniční hosté.

Odborný program proběhne ve čtyřech sekcích: angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro přednášky s endovaskulární a angiologickou tematikou. Program dále doplní satelitní sympozia a tematické workshopy cílené nejen na mladé lékaře. Paralelně budou probíhat též firemní prezentace. Mladí lékaři budou mít možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší angiochirurgické a kardiochirurgické sdělení. V rámci kongresu zveřejníme výsledky soutěže o nejlepší publikace, kterou naše odborná společnost každý rok vyhlašuje. Setkání bude zařazeno do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS. Součástí sjezdu bude jednání pracovních skupin naší společnosti a valná hromada.

Napsat komentář