Přeskočit na obsah

GDPR, ochrana osobních údajů atd.

GDPR

Společnost Seminaria uspořádala 23. ledna 2018 již čtvrtou celostátní konferenci na téma GDPR – ochrana osobních údajů, pod odbornou záštitou Spolku pro ochranu osobních údajů a Asociace za lepší ICT řešení.

Za čtyři měsíce vejde v účinnost nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a jeho zostřené povinnosti dopadnou bez rozdílu na všechny organizace EU. Kdo ještě nezačal s implementací nového nařízení, má nejvyšší čas. Velkým strašákem jsou drakonické pokuty až do výše 20 000 000 EUR či 4 % z celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok. S obecným nařízením seznámila účastníky konference Eva Škorničková.

Ondřej Špulák z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se věnoval nově vznikající roli pověřence pro ochranu osobních údajů, tzv. Data Protection Officer (DPO). Povinnost zřídit DPO budou mít hlavně orgány veřejné moci a veřejné subjekty a dále společnosti s rozsáhlým zpracováním osobních údajů. Úkolem Pověřence bude dohlížet na dodržování GDPR, poskytovat rady a spolupracovat s dozorovým úřadem, kde bude uveden jako kontaktní osoba. O tom, co se však bude skutečně hlásit na ÚOOÚ, by měl finálně rozhodnout management organizace, nikoli DPO, ten dává pouze doporučení.

GDPR se významně promítne do všech agend napříč celou organizací. Na konferenci se účastníci mimo jiné dozvěděli, jak se nařízení dotkne zejména personalistiky a online businessu, kterému se věnoval Vojtěch Chloupek z advokátní kanceláře Bird & Bird. Zejména v tomto odvětví všichni očekávají nařízení ePrivacy, které dle posledních informací bude účinné až v roce 2019. To však nic nemění na situace, že GDPR bude účinné od května.

Konferenci zakončil Petr Loužecký s praktickými tipy, jakým způsobem zanalyzovat současný stav, a jak se na GDPR připravit zejména v IT oddělení. Účastníci tak získali jasnou představu o tom, jak s mapováním svých procesů s osobními údaji začít.

ICT NETWORK NEWS a ICT SECURITY byly mediálními partnery této akce.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Štítky:

Napsat komentář