Přeskočit na obsah

Jaký byl DevOps Day 2020?

  • od
DevOps Online stalo se

DevOps Day 2020 měl rekordní účast. Přihlásilo se více než 200 účastníků z Čech a Slovenska, což bylo asi dvakrát více než minulý rok. Letos se DevOps Day konal podruhé, tentokrát ho Počítačová škola GOPAS pořádala celý online.

Ústředním tématem byla premisa „Byznys potřebuje rychlost – rychlost je DevOps“, tedy, že na současném trhu mají konkurenční výhodu ty firmy, které se dovedou rychle přizpůsobit a reagovat na výkyvy trhu. Martin Vitouš situaci na trhu přirovnal k Darwinově teorii přirozeného výběru, kdy přežijí firmy, které se umí nejlépe aklimatizovat. Jde například o firmy jako AirBnB, Uber, SpaceX nebo Google.

devopsday-logo-smallKonference se vysílala ve dvou souběžných streamech – technologickém a manažerském. Své přednášky odprezentovali přední čeští i zahraniční odborníci jako například Martin Vitouš, Lucie Nová, Paul Wilkinson nebo Luca Ingianni, či Vladimír Kufner.

DevOps Day 2020 zahájil svojí přednáškou Martin Vitouš, který účastníky uvedl do filosofie DevOps a vymezil, co DevOps je a co už není. Filosofii DevOps chápe jak velmi proměnlivý a customizovaný přístup k organizaci firemních struktur a pracovních procesů, který na odlišné firmy funguje různě. Účastnicky nejlépe hodnocenou přednáškou byla přednáška Lucie Nové „Lesk a bída automatického testování“, ve které autorka vyvrátila zažitý mýtus, že s vyšší mírou automatického testování dochází k větší efektivitě.

Tomáš Filip ve své přednášce „Od Kubernetes ke standardizaci, automatizaci a vlastnímu AutoDevops nástroji“ předal zkušenosti v nastavování DevOps ve firmě Notino, vyzdvihl úspěchy a varoval před slepými uličkami a možnými překážkami.

Jan Dvořák, CEO pořádající firmy GOPAS zhodnotil DevOps Day 2020 slovy: „Účastníci letos měli jedinečnou možnost zhlédnout a alespoň virtuálně pohovořit s velkým množstvím odborníků během jednoho dne. V tak velkém rozsahu proběhl DevOps Day poprvé a věřím, že během let dalších budou přibývat jak speakeři, tak i účastníci.“

Napsat komentář