Přeskočit na obsah

Konference: 20 let IS2

Jubilejní dvacátý ročník mezinárodní konference IS2 se konala v historických prostorách pražského Karolina na Ovocném trhu v Praze.

Důležitost a jedinečnost této konference spočívala především v jejím zaměření na problémy dneška, z nichž nejdůležitější je informační bezpečnost obecně. Přednáškový maraton nabídl hvězdné obsazení přednášejících, kdy pořadatelé dokázali sestavit program, složený ze skutečně reprezentativní společnosti mluvčích, kteří jsou špičkami ve svých oborech. A tak se návštěvníci mohli setkat s následujícími „hvězdami“, které mohly z titulu své funkce a praxe říci nejvíce. Výhodou konference byla její otevřenost, protože účastníci se mohli tváří v tvář setkat s přednášejícími a osobně se tak dozvědět více o předneseném tématu. A to po čas celé konference.

Jako hlavní řečník vystoupil Robert Bigman, šéf bezpečnosti CIA ve výslužbě, který pro tuto organizaci pracoval více než 30 let. Dalším důležitým účastníkem a řečníkem konference byl Jeffrey Bardin, Chief Intelligence Office v Treadstone 71 a zakládající člen Cloud Security Alliance, své dlouholeté zkušenosti z tajných služeb zúročil jako šéf bezpečnosti pro Fortune 100 korporace. Sean Costigan je profesorem Evropského centra bezpečnostních studií George C. Marshalla, poradce NATO, expert vědeckého týmu Hardvardské univerzity, zaměřujícího se na kyberterorizmus.

Oldřich Martinů je náměstek ředitele Europolu pro oblast vnitřního řízení a bezpečnost a bývalý Prezident Policie ČR a dlouholetý expert na otázky bezpečnosti a vnitřní bezpečnosti státu. Jaroslav Jakubček vystudoval ekonomii a počítačové forenzní vědy na univerzitách v pěti zemích. Během pěti let u Irské národní policie vyšetřoval mnoho trestných činů a začal se specializovat na problematiku kyberkriminality. Vašek Matyáš je profesorem a proděkanem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí.

Chris Pallaris je ředitelem a hlavním konzultantem I-intelligence, komerční zpravodajské konzultační firmy, která sídlí v Curychu ve Švýcarsku. V roli Head of Core Operations je Steve Purser zodpovědný za veškeré operační aktivity Evropské bezpečnostní agentury ENISA, kterou zastupuje v pracovní skupině ISO SC27. Konečně Tomáš Rosa je jedním z předních kryptologů světového formátu a popularizátor krypto věd a hlavní kryptolog kompetenčního centra skupiny Reiffeisen Bank International spolu s kryptologem kompetenčního centra.

Konference se zaměřila především na vyšší a střední management veřejného i komerčního sektoru, zejména z oblastí státní správy, utilit a financí. Na své si přišli i specialisté na informační bezpečnost a ochranu osobních údajů, i ti, kdo se podílejí na budování a řízení informační bezpečnosti.

Napsat komentář