Přeskočit na obsah

Konference WDM Systems Summit 2019

RLC WDM SYSTEMS SUMMIT 2019

Konference WDM Systems Summit 2019, na které se očekává účast zhruba 300 účastníků, se bude konat 24. dubna 2019 v PVA Expo Praha. Cílit bude především na ty, které zajímá propojení datových center, aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti WDM přenosů a vysokorychlostní přenosy WDM 100G a 400 G včetně trendů dalšího vývoje.

Pro zájemce, kteří chtějí vědět, jaká témata budou obsažena v jednotlivých blocích, zde máme krátkou pozvánku na tuto akci. Hlavními tématy konference budou:

Propojení datových center

Přednášky v tomto bloku se soustředí především na aplikace WDM systémů pro páteřní spoje mezi datovými centry, ekonomický přenos 40G a 100G rychlostí na větší vzdálenosti a problematiku zajištění redundance spojení na různých úrovních řešení. Dále budou podrobněji odborníky rozebrána následující témata:

 • standardy rozhraní 40G a 100G,
 • transceivery a kompatibilita,
 • ekonomika DWDM 100G vůči 10G a 40G,
 • součástí prezentací bude i ukázka provozovaných řešení v reálném provozu.

Aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti WDM přenosů

Přednášející spolu s návštěvníky se budou věnovat především rozboru Zákona č. 205/2017 Sb., o kybernetické bezpečnosti a další navazující předpisy a vyhlášky. Příchozí tak budou mít možnost získat více informací o následujících tématech:

 • přehledu požadavků vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti na šifrování dat v optických sítích,
 • problematice šifrování vysokorychlostních online přenosů,
 • technickým řešením šifrování na DWDM zařízeních,
 • na pořadu přednáškového dne bude rovněž i problematika redundance a způsoby zajištění spolehlivosti DWDM systémů.

Vysokorychlostní přenosy WDM 100G a 400G, trendy vývoje

Toto téma je věnováno prezentaci současných trendů a směrů vývoje vysokorychlostních přenosů. V rámci bloku se bude především hovořit o následujících tématech:

 • přehledu vývoje vysokorychlostních přenosů 200 Gbit/s, 400 Gbit/s, 1 Tbit/s a přiblíženy budou i principy modulace,RLC
 • co je to DWDM a Super-channel,
 • návštěvníci společně s odborníky budou diskutovat na Off-Grid systémy,
 • a samozřejmě, že i zde bude možné vidět reálný test přenosu 400 Gbit/s

Napsat komentář