Přeskočit na obsah

Pozvánka: Efektivní nemocnice 2019 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí

Efektivní nemocnice 2019

Ve dnech 3. 12. 2019 a 4. 12. 2019 se bude v Praze konat již 14. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2019 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Tato pozitivně laděná odborná akce je určena zřizovatelům, ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic, představitelům akademické sféry a vedení pacientských organizací v České a Slovenské republice. Konferencí bude již tradičně provázet pan Daniel Takáč, televizní moderátor.

Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute, o.p.s., která se již více než 14 let zabývá oblastí zdravotnictví. Každoročně realizuje celostátní průzkumy bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců ve 155 nemocnicích s akutními lůžky v České republice a krátce před Vánoci organizuje tradiční odbornou konferenci Efektivní nemocnice – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí, kde jsou oceněny nejlépe hodnocené nemocnice na základě finančního zdraví, hlasování ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Nově jsou zařazeny také kategorie věnované tomu, jak infor

mačně kvalitní a uživatelsky přívětivé jsou internetové stránky jednotlivých nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijali prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, dr. h. c., předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček, ministr zdravotnictví České republiky Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministryně zdravotnictví Slovenské republiky doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Mezi hlavními diskutovanými tématy pro letošní rok budou dlouhodobé financování zdravotní péče s výhledem na 10 let (provoz, investice a moderní péče), personální otázky zdravotnictví (rozdělení kompetencí a lepší organizace zdravotní péče), zdravotní zisk – výhody spolupráce zdravotních

pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče směrem k pacientům, indikátory kvality zdravotní péče a možnosti jejich kontroly, elektronizace zdravotnictví a její hranice, legislativa (zákon o elektronizaci zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění), zlepšování zdravotní péče a spolupráce mezi nemocnicemi, ambulantními lékaři a pacientskými organizacemi.

V rámci hlavních diskusních bloků vystoupí předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch

, MHA, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. Zdeněk Kabátek, rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předsedkyně Společnosti medicínského práva – České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně JUDr.
Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. a další.
HealthCare Institute

Stejně jako v loňském roce se v programu odborné konference objeví diskusní blok zaměřený na spolupráci ministerstva, pacientských organizací, nemocnic a ambulancí – Summit nemocnic, ambulancí a pacientských organizací, který se uskuteční ve středu 3.12.2019 v dopoledních hodinách.

Součástí odborné konference bude již tradičně vyhlášení nejlépe hodnocených nemocnic v rámci 14. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“ a nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven v rámci 5. ročníku celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“.

Budeme se těšit na setkání s Vámi při této příležitosti. Další detailní informace o odborné konferenci a také aktuální podobu programu naleznete na webových stránkách www.hc-institute.org.

Napsat komentář