Přeskočit na obsah

Smart Business Festival 2021 představí aktuality k podpoře chytrého podnikání

  • od
SBF2021

Jedny z hlavních témat sedmého ročníku Smart Business Festival CZ 2021, který se uskuteční v úterý 26. října v Podnikatelském a inovačním centru hl. města Prahy (PIC), budou novinky pro smart byznys, finanční a nefinanční podpora rozvoje digitálních inovací, chytrého podnikání i projekty digitálních inovačních hubů. Festival bude od 9:00 hodin živě vysílán také online. Zájemci mohou akci po předchozí registraci sledovat zdarma. Až 50 významných českých i zahraničních hostů představí inspirativní aktivity a projekty, s jejichž podporou mohou firmy i veřejné organizace zefektivnit svou činnost a naskočit na vlnu digitální transformace. Akci pořádá sdružení CzechInno se svými partnery.

Smart Business Festival CZ 2021 si od svého založení klade za cíl každoročně prezentovat novinky z oblasti nových přístupů k podnikání, využívání digitálních inovací k efektivnější činnosti firem i příklady dobré praxe při implementaci technologických novinek do podnikání, veřejné sféry i běžného života společnosti.

Obsah letošního ročníku shrnuje výkonná ředitelka pořádajícího sdružení CzechInno a programová manažerka akce Tereza Šamanová: „Naším cílem je každoročně na Smart Business Festivalu ukázat nový pohled na podporu rozvoje chytrého podnikání a je nám potěšením, že se v tomto ohledu rok od roku posouváme kupředu: od vysvětlování obsahu Průmyslu 4.0 a jeho důsledků pro celou ekonomiku a společnost jsme přešli ke globálnímu pohledu na budoucnost digitalizované společnosti a cíle digitální transformace. V posledních ročnících včetně toho letošního hovoříme o zcela konkrétních nástrojích, kterými my sami – ať už působíme v rolích organizací na podporu inovací nebo jsme inovativními firmami – můžeme k tomuto vývoji přispět. Je nám obrovským potěšením se při příležitosti tohoto našeho každoročního setkání stále seznamovat s novými partnery, inspirovat se jejich přístupy i dobrými praxemi, jásat nad nově na trh uvedenými inovacemi a připravovat pak další společné projekty.“

CzechInno logoLetošními hlavními tématy Smart Business Festivalu jsou:
● Novinky pro „smart business“ od těch, kteří svými strategiemi a financemi podporují jeho rozvoj
● Finanční i nefinanční podpora rozvoje digitálních inovací, chytrého podnikání i chytré veřejné správy na evropské, národní i lokální úrovni v ČR a okolních zemích prostřednictvím z veřejných i soukromých zdrojů podporovaných iniciativ
● Projekty a služby českých i zahraničních digitálních inovačních hubů na podporu úspěšné a férové digitální transformace firemního i veřejného sektoru.

Nejdůležitějším podtématem letošního Smart Business Festivalu, je posílení spolupráce s Velkou Británií jako čerstvě nečlenskou zemí EU a jejími digitálními inovačními huby v rámci evropských i bilaterálních programů spolupráce – a právě proto je jedním z partnerů akce i Britské velvyslanectví v Praze.

Účastníci se v rámci programu mohou těšit na koktejl informací a také videoukázek zahrnující novinky z českého národního prostředí k podpoře participace v novém evropském programu Horizon Europe či z aktivit Pražského inovačního institutu na podporu rozvoje inovací v hlavním městě Praze, aktuality z polské národní platformy na podporu průmyslu budoucnosti (Platforma Przemysłu Przyszłości), evropské podpory startupů prostřednictvím aktivit iniciativy EU StartUp Europe nebo Evropského institutu pro technologie (EIT) v jeho sekci EIT Digital, novinky z panevropské iniciativy pro sdílení dat a datových prostorů GAIA-X nebo sdílení zkušeností z rozvoje digitalizace a inovací v bulharské Sofii.

V odpolední části pak účastníkům představí své oblasti specializace – seřazené do šesti prioritních oblastí – projekty i konkrétní nabídky spolupráce včetně podpory pro firmy i organizace z projektů tzv. kaskádového financování digitální inovační huby z Česka, Velké Británie, Německa, Polska a Slovenska.

Pověstnou třešničkou na dortu bude inspirativní přednáška zahraničního hosta – česko-slovenského analytického mága a socioekonomického vizionáře prof. Petera Staňka ze Slovenské akademie věd s názvem Digitalizovaná společnost budoucnosti. Za celý den tak návštěvníky čekají přednášky a diskuze s téměř 50 top speakery.

Smart Business Festival CZ 2021 již tradičně pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery v rámci aktivit Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno jako mezinárodní setkání relevantních aktérů, jejichž společným cílem je shrnout a představit novinky určené k podpoře chytrého podnikání a úspěšné digitální transformace soukromého sektoru i správy věcí veřejných.
CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:
● soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
● festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
● projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
● sérií regionálních akcí určených k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a podpoře úspěšné digitální transformace ve firmách i běžné společnosti, v r. 2021 pod společným názvem „IoT pro chytré“.

Smart Business Festival CZ 2021 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka. Projekt byl připraven ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze, jeho hlavními odbornými partnery jsou Česká exportní banka, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, České radiokomunikace, a.s., Hlavní město Praha, Pražský inovační institut a jím spravované Podnikatelské a inovační centrum Hlavního města Prahy, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR. Partnerskými a spolupracujícími projekty Smart Business Festivalu CZ 2021 jsou projekt DIHNET, iniciativa I4MS, projekty BOWI, EUHubs4Data, Smart Agri Hubs a ADMA TranS4MErs. Mediálními partnery projektu akce se stali Radio One jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, portál BusinessInfo, Averia News a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Napsat komentář