FUTURE FORCES 2020

FFF 2020
21Říj2020
23Říj2020
FFF 2020

Praha

Future Forces Exhibition je mezinárodní výstava představující nejnovější technologie a přístupy k zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Výstava nabízí jak statické, tak i dynamické ukázky, prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, nejnovějších technologií a vědeckovýzkumných programů s cílem zapojení všech relevantních subjektů tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější.

Výstava a souběžně konané odborné akce vytváří jedinečné prostředí pro obchod, výměnu informací a získávání kontaktů. Během souběžně konaných kongresů, konferencí, workshopů, panelových diskusí a živých ukázek v rámci celého FUTURE FORCES FORUM se na mezinárodní úrovni setkávají civilní a vojenští odborníci, zástupci státní správy, průmyslu, univerzit a vědeckovýzkumných center.

Kategorie  EVENT

Leave a Comment