Přeskočit na obsah

IT mezi paragrafy – eGovernment, NIS2, eIDAS, GDPR

  • od
IT mezi paragrafy 22
06Říj2022
06Říj2022

Praha

eGovernment v České republice prochází transformací a současně čelí změnám evropských předpisů. Na tradiční konferenci IT mezi paragrafy, která se koná 6. října 2022 v pražském hotelu Grandior, se budeme věnovat jak novinkám v českém eGovernmentu, tak novým i novelizovaným evropským právním předpisům v oblasti IT.

V úvodní přednášce se Jan Tomíšek, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, zaměří na změny, které přinese zřízení Digitální a informační agentury, na to, co nás čeká v souvislosti s ukončením uvádění rodných čísel v občanských průkazech a další aktuality z českého eGovernmentu. Rozebere také jak má fungovat evropská peněženka digitální identity a co přinese novela nařízení eIDAS (eIDAS 2.0).

Integrovaný regionální program 2021-2027 přináší řadu možností, jak čerpat finanční prostředky pro rozvoj služeb v oblasti elektronizace a digitalizace. Robert Piffl, poradce pro legislativu elektronických dokumentů, vás ve svém příspěvku seznámí jak s přehledem programů zejména pro oblast eGovernmentu, tak s pravidly pro žadatele a příjemce.

Už jsou to více jak čtyři roky, kdy do našeho povědomí vtrhlo GDPR. Richard Otevřel z advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS nám připomene, proč je nutné nezapomínat, že první písmeno GDPR znamená „obecné“ a co z toho vyplývá. Ukáže také několik příkladů nové legislativy (přijaté i připravované), na něž obecná úprava ochrany osobních údajů dopadá, aniž by to muselo být na první pohled zřejmé.

Velkou změnu v unijní úpravě kybernetické bezpečnosti přináší nová směrnice o kybernetické bezpečnosti (směrnice NIS 2), což s sebou přinese nutnost novelizace českých právních předpisů, v čele se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Samuel Král, Senior Associate, ROWAN LEGAL, představí hlavní novinky směrnice NIS 2, zejm. rozšíření regulovaných odvětví, změnu přístupu k povinným subjektům, nové povinnosti i vyšší sankce. Chybět nebude ani porovnání stávající podoby zákona o kybernetické bezpečnosti s připravovanou směrnicí.

Na elektronické dokumenty v prostředí eGovernementu i soukromoprávních subjektů se ve svém druhém příspěvku zaměří Robert Piffl. Vysvětlí na koho a v jakém rozsahu se vztahují pravidla pro výkon spisové služby. Propastné rozdíly jsou mezi OVM, OVS, státními podniky a dalšími typy organizací. Ani oblast soukromoprávních subjektů není zcela bez regulace. Přednáška bude akcentovat budoucí úpravu nařízení eIDAS a z něho plynoucí dopady.

IT mezi paragrafy proběhne 6. října 2022 od 9 do 14 hodin v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1. Více informací a registrace 

Napsat komentář